Προφίλ

Τι είναι η Z΄Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας & Ν.Σποράδων

Η Ζ΄ΚΟΘ  είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ελέγχεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στ.Ελλάδας Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών.. Ο έλεγχος αφορά τόσο τις δραστηριότητές της όσο και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων, που προέρχονται αποκλειστικά από τα χρήματα των περίπου 15.000 κυνηγών – μελών των 22 Κυνηγετικών Συλλόγων της Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας.

Βασικός της σκοπός είναι η προστασία του περιβάλλοντος  και ειδικότερα  η ορθολογική διαχείριση και η αειφόρος ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου.

Πως είναι οργανωμένη η Ζ΄ΚΟΘ

Η Ζ ΄Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας & Ν. Σποράδων στελεχώνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο ( αιρετό)  και από επιστημονικούς συνεργάτες ( Δασολόγος –Περιβαλλοντολόγος , Νομικός Σύμβουλος, Οικονομολόγος.)

Διοικητικό Συμβούλιο

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τις αρχαιρεσίες των μελών της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας & Ν. Σποράδων , που πραγματοποιήθηκαν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Μαΐου 2015, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε απ’ αυτήν, συγκροτήθηκε σε Σώμα και ταυτόχρονα κατανεμήθηκαν τα αξιώματα στην υπ’ αριθμ 7/20-5-2015 Συνεδρίασή του. Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μπαλατσός Ευάγγελος
Αντιπρόεδρος: Τόλιος Αναστάσιος
Γεν. Γραμματέας: Σιαφαρίκας Αθανάσιος
Ταμίας: Βησσαρίων Δολβατανιώτης
Μέλοι:
Συρταδίωτης Στέργιος
Μπαλαντίνας Ευάγγελος
Γιώτης Λάμπρος

Στελέχωση

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Ζ’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΣ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

Στεργιοπούλου Γεωργία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Συρταδιώτης Στέργιος

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καμπότζης Πάρης

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πετρωτός Αθανάσιος

Τεχνική Υποστήριξη

Γεώργιος Κατσαούνης