Προσφυγή Αγγελέτου

Mε μεγάλη μας χαρά μπορούμε να γνωστοποιήσουμε  σε όλους τους φίλους κυνηγούς ότι αποσύρθηκε η δεύτερη προσφυγή της Ζωοφιλικής Οργάνωσης του Α. Αγγελέτου εναντίον της Ρυθμιστικής Απόφασης , την παραμονή της εκδίκασής της στο ΣτΕ, όπως είχε παραιτηθεί πριν από ένα μήνα και της πρώτης προσφυγής.

Ο Αγγελέτος ζητούσε την κατάργηση του κυνηγιού σε όλη την Ελλάδα, επικαλούμενος πληθώρα επιχειρημάτων , οι οποίοι ήταν παντελώς αστήρικτοι.

Έναντι αυτών των αστήρικτων ισχυρισμών η ΚΣΕ, με την παρέμβασή της , προσκόμισε πλήθος εγγράφων, Υπουργικών Αποφάσεων , Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου , Οδηγιών και θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξειδικευμένες επίκαιρες επιστημονικές μελέτες Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, επιστημονικές διεθνώς αναγνωρισμένες, μετρήσεις πληθησμών, επίσημα στοιχεία του έργου της θηροφυλακής, Διενθείς σχετικές Συμβάσεις, επίσημους πίνακες επιτρεπόμενων ειδών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.α.

Μήπως όλα τα παραπάνω που προσκόμισε στο ΣτΕ και εκείνα που απέστειλε η αρμόδια Δασική Υπηρεσία , κατατρόπωναν τους αστήρικτους ισχυρισμούς του  και γι αυτό φοβήθηκε μια θετική απόφαση για εμάς από το Στε και παραιτήθηκε?

Άλλη λογική εξήγηση αυτής της παραίτησης δεν υπάρχει, εκτός εάν ξαφνικά ο Αγγελέτος έγινε  φιλοκυνηγός.

Comment is closed.