Έλεγχοι και μηνύσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας με αφορμή την έντονη δράση και τις μεγάλες επιτυχίες κατά της λαθροθηρίας της Ομοσπονδιακής θηροφυλακής στην περιοχή της Θεσσαλίας κατά την έτος 2013, νιώθει την ανάγκη αλλά και την υποχρέωση να κάνει ευρύτερα γνωστό στους κυνηγούς αλλά κυρίως στους πολίτες το έργο της θηροφυλακής που οι ίδιοι οι κυνηγοί πληρώνουν για την λειτουργία της.

Για το έτος 2013 η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή  έλεγξε καθ ‘όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου σε όλη την Θεσσαλία 14.853  άτομα εκ των οποίων  ήταν 12.745 κυνηγοί, 1.209  κτηνοτρόφοι, 450 γεωργοί266 εκδρομείς, 84 υλοτόμοι, 72 αλιείς και  27 μελισσοκόμοι. 

 Υποβλήθηκαν 28 μηνύσεις σε 43 άτομα για 77 παραβάσεις του νόμου περί θήρας.

Ο πρόεδρος κ. Μπαλατσός Ευάγγελος και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αφού συνεχάρηκαν τους 20 Θηροφύλακες , οι οποίοι επανδρώνουν το σώμα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της Θεσσαλίας για το ουσιαστικό και αποτελεσματικό έργο που παράγουν για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των παράνομων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν την άγρια πανίδα και το φυσικό περιβάλλον , έθεσαν τις βάσεις και τους στόχους για τη νέα κυνηγετική περίοδο .

Comment is closed.