Γενική συνέλευση 2014

Την Κυριακή 11 Μαΐου 2014 στα γραφεία της Ομοσπονδίας  πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση  της Ζ ΚΟΘ .

Κατά τη διάρκεια της ΓΣ ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας παρουσίασε τα πεπραγμένα της διοίκησης για το έτος 2013. Ο κ. Μπαλατσός  έδωσε ιδιαίτερη  έμφαση στα επιστημονικά προγράμματα τα οποία υλοποιούνται από την ΖΚΟΘ σε συνεργασία με την ΚΣΕ.[ ΑΡΤΕΜΙΣ 1 (ΚΣΕ)-  ΑΡΤΕΜΙΣ 2 (ΚΣΕ) -Φαινολογία της μετανάστευσης των πτηνών στην Ελλάδα (ΚΣΕ)- Τροφικές συνήθειες της αλεπούς στη Θεσσαλία  (ΖΚΟΘ) – Διαρκής καταγραφή κάρπωσης των αγριόχοιρων στη Θεσσαλία (ΖΚΟΘ)- Μελέτη για τη γενετική ταυτοποίηση και την διερεύνηση των τροφικών συνηθειών των μπεκατσών με κοντό ράμφος (Ζ ΚΟΘ & Σχολή Δασοπονίας ΤΕΙ Καρπενησίου)- Αξιολόγηση και εποπτεία της κατάστασης διατήρησης της Ορνιθοπανίδας της Ελλάδας (ΖΚΟΘ) .

Με ιδιαίτερη βαρύτητα παρουσιάστηκε και η συμμετοχή της ΟΘ στο πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της Λύσσας,  στα προγράμματα της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών ( για ακόμα μια χρονιά ) καθώς και η θεαματική άνοδος των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2013-2014.Ο αριθμός των ελέγχων έφτασε τους 15000 καθιστώντας την συνεχή παρουσία των Ομοσπονδιακών θηροφυλάκων στο φυσικό περιβάλλον   γεγονός αδιαμφισβήτητο για όλους. Στο  σημείο αυτό ο κ. Μπαλατσός τόνισε ότι η συνεργασία της Ομοσπονδίας με τους κυνηγούς πρέπει να συνάπτεται καθημερινά και απ’τις δυο πλευρές.

Η παρουσίαση του κ. Μπαλατσού ολοκληρώθηκε με αναφορές στις λοιπές μελέτες του επιστημονικού προσωπικού της ΖΚΟΘ  για την βελτίωση των βιοτόπων της Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους 22 συλλόγους-μέλη.

Η ΓΣ πραγματοποιήθηκε σε κλίμα σύμπνοιας αποφασίζοντας να ακολουθηθεί για ακόμα μια χρονιά η κοινή γραμμή που αφορά στη σωστή ενημέρωση-πληροφόρηση του πολίτη και του κυνηγού και στην προστασία του περιβάλλοντος ,έργο , μεγάλο μέρος του οποίου επωμίζεται άξια , όπως αποδεικνύεται, η ΟΘ.

Comment is closed.