ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ” ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ”

Πέρα από τα πιστεύω του απλού Έλληνα κυνηγού, την τέρψη, την ψυχοσωματική ισορροπία που του προσφέρει η θήρα, μια σειρά επιστημόνων διαχρονικά πρεσβεύουν ότι η θήρα αποτελεί μια αποδεκτή ανθρώπινη δραστηριότητα και για τη  επιστήμη της διαχείρισης της  θηραματοπανίδας αποτελεί ένα απαραίτητο διαχειριστικό μέσο για την προστασία των θηραματικών πληθυσμών.

Ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η θήρα στη χώρα μας διασφαλίζεται από ένα καθ΄όλα νόμιμο και αυστηρό πλαίσιο. Εξάλλου είναι μία από τις λίγες χώρες που δεν έχει καμία καταδίκη στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο για θέματα περί θήρας.

Η θήρα αποτελεί ρυθμιστή της άγρια πανίδας και διαχειριστή του θηραματικού πλούτου , καθώς η χρονική περίοδος, ο αριθμός των θηρεύσιμων ειδών καθορίζονται κάθε χρόνο από μελέτες, οι οποίες υλοποιούνται από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, εγκρίνονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα και κατατίθενται στην Πολιτεία.

Εξάλλου, στην Ελλάδα ο αριθμός των θηρεύσιμων ειδών πτηνών αποτελεί μόνο το 7% του συνολικού αριθμού των ειδών πτηνών της χώρα μας και το αντίστοιχο ποσοστό θηλαστικών είναι 4,34%. Επομένως η θήρα αναφέρεται σε ένα πολύ μικρό αριθμό ειδών πτηνών και θηλαστικών για να θεωρείται απειλή…

Ορθώς λοιπόν, στην Εθνική Στρατηγική για τα Δάση  η θήρα αναγνωρίζεται ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Comment is closed.