ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΘΗΡΑ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-1-2017

 

Οι ενέργειες και οι πιέσεις που ασκήθηκαν από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις και κυρίως την  Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, και του προέδρου κ. Παπαδόδημα Νίκου, οδήγησε τον Αναπ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Φάμελλο να υπογράψει στις 19-1-2017 νέα υπουργική απόφαση με ΚΑΔ 4144’, με την οποία παρατείνεται η θήρα του αγριόχοιρου μέχρι την Τετάρτη 25-1-2017.

Comment is closed.