ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΡΑΣ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν ενεργειών και συζητήσεων των Κυνηγετικών Οργανώσεων και κυρίως της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος και του προέδρου κ. Παπαδόδημα Νίκου με τον Αναπ. Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Φάμελλο , αναμένουμε την υπογραφή Υπουργικής Απόφασης  με την οποία παρατείνεται η θήρα του αγριόχοιρου έως την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου .

Θα ακολουθήσει εκτενή ενημέρωση με την υπογραφή της  Υπουργικής Απόφασης .

Comment is closed.