ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ζ΄Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας αντιλαμβανόμενη την επικινδυνότητα της κατάστασης θέλει να ενημερώσει όλους  τους κυνηγούς για το θέμα  Ασφάλισης  τους για την καινούργια κυνηγετική περίοδο και να τους επιστήσει την προσοχή.

Η ασφάλιση ενός κυνηγού δεν κρίνεται από το ασφάλιστρο της , κρίνεται από τις καλύψεις που του παρέχει  και από την φερεγγυότητα της Εταιρείας.

Η Ζ΄ΚΟΘ όπως κάθε χρόνο με γνώμονα αυτά τα δύο και έπειτα από μειοδοτικό διαγωνισμό προχώρησε στην ασφάλιση των κυνηγών πετυχαίνοντας τεράστιες καλύψεις τόσο οικονομικές  για τον ίδιο τον κυνηγό και την οικογένεια του , όσο και την φαρμακευτική περίθαλψη και τα νοσήλια του σε περίπτωση ατυχήματος. Για να γίνει αυτό απόλυτα κατανοητό και για να είναι ξεκάθαρα αντιληπτό ότι η ασφάλεια μια ανθρώπινης  ζωής καθώς και της οικογένειας της δεν κρίνεται από 5.00 ευρώ αλλά από μια σειρά μελετημένων καλύψεων  σας παραθέτουμε παρακάτω ακριβώς τις καλύψεις της Ασφάλισης της Ζ΄ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, του  Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας και του Κυνηγετικού Συλλόγου Σοφάδων.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η διαδικασία για την Ασφάλιση των κυνηγών είναι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ζ΄ΚΟΘ από την οποία οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι δεν μπορούν να παρεκκλίνουν . Ο ΚΣ Καρδίτσας επιλέγει για δεύτερη συνεχή χρονιά να παραβαίνει απόφαση ανώτερου Διοικητικού Οργάνου και να δείχνει ασέβεια στους συναδέλφους κυνηγούς καθώς γνωρίζει τους κινδύνους αλλά και τα αποτελέσματα της παρέκκλισης αυτής. Ο περσινής θάνατος που αντιμετώπισε ο Σύλλογος δεν έχει αποζημιωθεί ακόμα και σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Παπούλια , προέδρου του ΚΣ Καρδίτσας , θα ακολουθηθεί η δικαστική οδός κάνοντας μήνυση στην Ασφαλιστική Εταιρεία. Πέραν του ΚΣ Καρδίτσας όπου και γνωρίζουν τις συνέπειες αλλά τις παραβλέπουν αντιμετωπίζοντας με μικρότητα τους συναδέλφους κυνηγούς σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο , και ο ΚΣ Σοφάδων επιλέγει φέτος να πράξει κι εκείνος ανεξάρτητα ίσως λόγω άγνοιας ίσως λόγω αδιαφορίας.

Σε συνέχεια αυτών  η Ζ΄ΚΟΘ νιώθει υποχρεωμένη να απολογηθεί στους συναδέλφους κυνηγούς  για τις ανεύθυνες αυτές  κινήσεις  των συγκεκριμένων Συλλόγων  και να εκφράσει την βαθιά δυσαρέσκεια της για τις Διοικήσεις που ενεργούν σκεπτόμενες τις χρηματικές απολαβές και όχι τις ζωές των συνανθρώπων μας που πρέπει να προστατεύουν.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ζ ΚΟΘ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

– Σωματικές βλάβες ή θάνατος [ μεμονωμένο ατύχημα ] έως                                  88.000,00 €

– Σωματικές βλάβες ή θάνατος [ ομαδικό ατύχημα] έως                                        293.000,00 €

– Υλικές ζημίες τρίτων κατά περίπτωση έως                                                             29.000,00

– Ανώτατη ευθύνη εταιρίας έως                                                                             1.460.000,00

ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

– Θάνατος   κυνηγού λόγω ατυχήματος έως                                                                  88.000,00 €

–  Μόνιμη μερική ανικανότητα κυνηγού λόγω ατυχήματος αναλόγως του

   βαθμού ανικανότητας έως                                                                                         58.500,00 €

– Μόνιμη ολική ανικανότητα κυνηγού λόγω ατυχήματος έως                                  74.000,00 €

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ  ΕΠΙΔΟΜΑ

– Ημερήσιο επίδομα Νοσοκομειακής περίθαλψης [ έως 60 ημέρες ] έως                        30,00 €

 -Σε περίπτωση νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής παρακολούθησης

   ημερήσιο επίδομα έως                                                                                                       60,00 €

– Ημερήσιο επίδομα ανάρρωσης έως 30 ημέρες κατόπιν γραπτής εντολής                                                                                      

    γιατρού κρατικού νοσοκομειακού ιδρύματος έως                                                         30,00 €

–  Απώλεια εισοδήματος από ατύχημα εως 30 ημέρες                                                       20,00 €

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

– Σε περίπτωση ατυχήματος καλύπτονται τα διάφορα έξοδα εντός ή εκτός νοσοκομείου-                                                                           

   ή κλινικής έως του ποσού 1500 € κατά περίπτωση

  -Ασφάλιση εξόδων μεταφοράς τραυματία με το προσφορότερο μέσο ή

αερομεταφορά ετησίως μέχρι 1.200 € βάσει πρωτοτύπου αποδείξεων και με ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί την αναγκαιότητα αυτής της μεταφοράς.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 1. Καλύπτεται      η αστική ευθύνη του κυνηγού για κάθε ζημία που οφείλεται σε αμέλειά του
 2. Η      ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται για ζημίες ή ατυχήματα που έγιναν      αποκλειστικά εντός της Ελλάδος και για μέλη του Συλλόγου που διαθέτουν      νόμιμη άδεια και κυνηγούν την χρονική περίοδο που επιτρέπεται το κυνήγι      και στο χώρο που ορίζει η άδεια [ ΤΟΠΙΚΗ,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ] και επιτρέπεται το κυνήγι.

 1. 3.     Τα ασφαλιζόμενα μέλη του Συλλόγου θεωρούνται τρίτοι μεταξύ τους
 2. 4.     Από την ασφαλιστική σύμβαση καλύπτονται οι γονείς, τα τέκνα του ασφαλισμένου καθώς

κι οποιοσδήποτε συγγενής εξ αίματος ή αγχιστείας του ασφαλισμένου, οι οποίοι

             θωρούνται τρίτοι μεταξύ τους

             Ομοίως τρίτοι μεταξύ τους θεωρούνται και οι συνδεόμενοι με τον ασφαλισμένο με

             Οποιαδήποτε μορφή σύμβασης

 1. Καλύπτεται      η μεταφορά από και προς το χώρο του κυνηγίου με τα συνήθη μεταφορικά

Μέσα, καθώς και η διαδρομή πεζή από και προς την επιτρεπόμενη ζώνη κυνηγίου.

 1. Οι      ανωτέρω παροχές καλύπτουν και άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας.
 2. Παρατείνεται      η ασφάλιση να καλύπτει περίπου 30 θηροφύλακες της Ομοσπονδίας και των      Κυνηγετικών Συλλόγων  και των      Δασικών Υπαλλήλων  πέραν της λήξης      της κυνηγετικής περιόδου μέχρι

19.8.2017 για όλο το εικοσιτετράωρο και για όλες τις άνω καλύψεις.

 1. Εγγυητική      επιστολή 10% της αξίας του Συμβολαίου για την καλή εκτέλεση των όρων του

Συμβολαίου

 1. Τα      έξοδα της παρούσης δημοσίευσης θα βαρύνουν την μειοδότρια εταιρία.
 2.  Η ασφάλιση των κυνηγών πρέπει να ξεκινά      από 19 Αυγούστου και να λήγει όπως ορίζει η

Ετήσια ρυθμιστική θήρας από τον Υπουργό  Περιβάλλοντος

 1. Η      εταιρεία η οποία θα επιλεγεί από την Ζ’ ΚΟΘ δεν θα δύναται να ασφαλίσει      άλλο

Κυνηγετικό Σύλλογο που ανήκει στην δύναμη της Ομοσπονδίας, ο οποίος θα επιθυμεί να ασφαλισθεί μεμονωμένα. Στην περίπτωση αυτή η Ομοσπονδία έχει δικαίωμα να καταγγείλει  α ζ η μ΄ι ω ς  την σύμβαση και να επιλέξει άλλη ασφαλιστική εταιρεία.  

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ασφαλεια ΚΣΣοφαδων

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

καλυψεις ΚΣ Καρδίτσας

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Comment is closed.