ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ζ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & Ν ΣΠΟΡΑΔΩΝ βρέθηκε την Κυριακή 12 Ιουνίου στην Αθήνα , στην Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας Ελλάδας. Λόγω των εξελίξεων στα κυνηγετικά δρώμενα , έπειτα από πρόσκληση της Συνομοσπονδίας , παρών ήταν και ένας μεγάλος αριθμός εκπροσώπων των Διοικητικών Συμβουλίων των Κυνηγετικών Συλλόγων της Θεσσαλίας. Στη Συνέλευση παρουσιάστηκαν  τα Πεπραγμένα της ΚΣΕ , τόσο τα Διοικητικά αλλά πολύ περισσότερο ο τομέας των επιστημονικών μελετών που εκπονούνται και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για το κυνήγι στην Ελλάδα.

Μείζονος σημασίας θέμα στη Γενική  Συνέλευση  ήταν η εξολοκλήρου παρουσίαση του Εθνικού Διαλόγου , όπως αυτός πραγματοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες. Όλοι οι παρόντες αρχικά ενημερώθηκαν ( ξανά και λεπτομερώς) για τις θέσεις όλων των συμμετεχόντων στον Εθνικό Διάλογο , για τις σκοπιμότητες που φανερά πια απορρέουν από διάφορες κατευθύνσεις και έπειτα μελέτησαν το απτό έργο των κυνηγετικών οργανώσεων που στηρίζει το κυνήγι στην Ελλάδα , λειτουργεί υπέρ του Περιβάλλοντος  και της κοινωνίας και αποτελεί την πιο βάσιμη επιχειρηματολογία που παρουσιάστηκε στον Εθνικό αυτό Διάλογο.

Στις 12 Ιουνίου  ένα πολύ μεγάλο μέρος των εκλεγμένων εκπροσώπων των 200.000 Ελλήνων κυνηγών συμφώνησαν στην προάσπιση της δραστηριότητας τους με οποιοδήποτε τρόπο ανάλογα με την κλιμάκωση των εξελίξεων.

Ομόφωνα συνυπογράφθηκε ψήφισμα που κατατέθηκε από την ΚΣΕ , το οποίο επικροτεί όλες τις ενέργειες της Συνομοσπονδίας κατά την διάρκεια των εξελίξεων των τελευταίων μηνών και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για την περαιτέρω  διαχείριση των κυνηγετικών θεμάτων.

Η Ζ΄ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ζητά από τα μέλη της να βρίσκονται σε ετοιμότητα για οποιοδήποτε κάλεσμα  κοινωνικής αντίδρασης .

Comment is closed.