ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H Γ.Σ. της 29ης ΜΑΙΟΥ 2016 λαμβάνοντας υπόψη:

 

  1. Την άρνηση και την υπεκφυγή του Υπουργείου να συναντήσει τον θεσμικό εκπρόσωπο όλων των κυνηγών που είναι η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα που υποβλήθηκαν από την Κ.Σ.Ε.
  2. Τη διεξαγωγή, με πρωτοβουλία του Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Τσιρώνη, ενός απαράδεκτου και προσχηματικού Διαλόγου για το κυνήγι στην Ελλάδα.
  3. Το γεγονός ότι απαξιώνεται συστηματικά το τεράστιο έργο των Κυνηγετικών Οργανώσεων.
  4. Το γεγονός ότι οι διάφορες αντικυνηγετικές Μ.Κ.Ο., που χρηματοδοτούνται γενναία από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια, έχουν αναγορευτεί ως οι μοναδικοί συνομιλητές (ή νομοθέτες;) του Υπουργείου
  5. Ότι δρομολογούνται από πλευρά του ΥΠΕΝ μεγάλοι περιορισμοί κυνηγιού σε έκταση και σε χρόνο και ριζική αλλαγή του ισχύοντος νομικού και οικονομικού καθεστώτος, που εξασφαλίζει την αειφόρο θήρα στη χώρα μας!
  6. Τις δύσκολες περιόδους που βιώνουμε σαν χώρα και το επιπλέον πλήγμα που οι προαποφασισμένοι καταστροφικοί περιορισμοί για τη θήρα θα επιφέρουν, όχι μόνο στους κυνηγούς αλλά και στην πραγματική οικονομία.
  7. Το γεγονός ότι οι προσχεδιασμένοι περιορισμοί έχουν δρομολογηθεί ερήμην των χρηστών της τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  8. Το γεγονός ότι παρατηρείται μια μεθοδευμένη προσπάθεια να τεθεί η δραστηριότητά μας στο συναισθηματικό και ψυχολογικό τομέα, εκεί που το κυνήγι είναι προσωπική υπόθεση και προσωπική επιλογή.
  9. Το γεγονός ότι αγνοείται συστηματικά από το ΥΠΕΝ και τις Υπηρεσίες του η συμβολή των Κυνηγετικών Οργανώσεων στη διατήρηση και βελτίωση το περιβάλλοντος.

 

Αποφασίζει τα εξής:

 

Η Γενική Συνέλευση στηρίζει απόλυτα τη στάση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος  να αποχωρήσει από τον Εθνικό Διάλογο για το κυνήγι. Θεωρεί απαραίτητη την μαχητική προάσπιση των δίκαιων αιτημάτων των κυνηγών της χώρας και καλεί την Κυνηγετική Συνομοσπονδίας Ελλάδος να προχωρήσει άμεσα σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες, δράσεις και κινητοποιήσεις, που θα προασπίσουν, θα θωρακίσουν και θα διατηρήσουν αναλλοίωτη την κυνηγετική δραστηριότητα στη χώρα μας, η οποία αποδεδειγμένα διεξάγεται στα πλαίσια της αειφορίας των καρπώσεων.  

 

 

 

 

Comment is closed.