ΔΡΑΣΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας με αφορμή την έντονη δράση και τις μεγάλες επιτυχίες κατά της λαθροθηρίας της Ομοσπονδιακής θηροφυλακής στην περιοχή της Θεσσαλίας κατά τo  έτος 2015, νιώθει την ανάγκη αλλά και την υποχρέωση να κάνει ευρύτερα γνωστό στους κυνηγούς αλλά κυρίως στους πολίτες το έργο της θηροφυλακής που οι ίδιοι οι κυνηγοί πληρώνουν για την λειτουργία της.

Για το έτος 2015 η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή  έλεγξε καθ ‘όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου σε όλη την Θεσσαλία 13.943  άτομα.

Υποβλήθηκαν 23 μηνύσεις σε 27 άτομα για 49 παραβάσεις του νόμου περί θήρας.

Ο πρόεδρος κ. Μπαλατσός Ευάγγελος και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αφού συνεχάρηκαν τους 20 Θηροφύλακες , οι οποίοι επανδρώνουν το σώμα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της Θεσσαλίας για το ουσιαστικό και αποτελεσματικό έργο που παράγουν για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των παράνομων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν την άγρια πανίδα και το φυσικό περιβάλλον , έθεσαν τις βάσεις και τους στόχους για τη νέα κυνηγετική περίοδο .

 

Comment is closed.