ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΤΕΛΗ

Τα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για τα Τέλη & τις Συνδρομές απ’τη σελίδα της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας.

http://www.ksellas.gr/images/pdf/2015/telh2015.pdf

http://www.ksellas.gr/images/pdf/2015/Rytmistikh_syndromes15_16.pdf

Comment is closed.