ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ 2015-2016

Η Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας 2015-2016 όπως δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 10 Αυγούστου 2015  από την ιστοσελίδα  της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας.

http://www.ksellas.gr/images/pdf/2015/Rytmistikh_syndromes15_16.pdf

 

 

Comment is closed.