ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ζ΄ Κ.Ο.Θ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΤ. ΟΜΑΔΑ

ΕΤΟΣ

Μελέτη «Των βιοτόπων του Λαγού και της Ορεινής Πέρδικας για την διαχείριση των πληθυσμών τους». 
  •  Κούκουρα Ζωή

Καθηγήτρια Λιβαδοπονίας

Α.Π.Θ.

  • Ηλίας Καρμίρης

Λιβαδοπόνος – Θηραματολόγος

 

 2005
Πιλοτικό Πρόγραμμα Θηραματικής Διαχείρισης Κακοπλευρίου  Χριστοδούλου Γεώργιος – Δασοπόνος Επιστημονικός Συνεργάτης Ζ΄ Κ.Ο.Θ. 2003
Μελέτη «Βαλιστικής για τον Αγριόχοιρο»  Χριστοδούλου Γεώργιος – Δασοπόνος Επιστημονικός Συνεργάτης Ζ΄ Κ.Ο.Θ. 2007

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΤ. ΟΜΑΔΑ

ΕΤΟΣ

Μελέτη «Καταγραφή της Κυνηγετικής Κάρπωσης του Αγριόχοιρου στη Θεσσαλία»
  • Χριστοδούλου Γεώργιος – Δασοπόνος Επιστημονικός Συνεργάτης Ζ΄ Κ.Ο.Θ.
  • Στεργιοπούλου Γεωργία –Δασολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Ζ΄ Κ.Ο.Θ.
 Η συλλογή των στοιχείων ξεκίνησε από το 2003 και θα διαρκέσει για 10 χρόνια
Μελέτη « Βελτίωση των βιοτόπων του Λαγού και της Ορεινής πέρδικας με τη σπορά φυτικών ειδών» 
  •  Κούκουρα Ζωή

Καθηγήτρια Λιβαδοπονίας

Α.Π.Θ.

  • Στεργιοπόυλου Γεωργία – Δασολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Ζ΄ Κ.Ο.Θ.

 

Βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας των στοιχείων .
Μελέτη «Τροφικές συνήθειες της Αλεπούς στη Θεσσαλία» 

 

 

 

 

 

 

  • Θωμα’ί’δης Χρήστος

Καθηγητής Θηραματοπονίας

Τ.Ε.Ι. Καρπενησίου

  • Στεργιοπόυλου Γεωργία – Δασολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Ζ΄ Κ.Ο.Θ.
Η συλλογή των στοιχείων ξεκίνησε από το 2003.Η άδεια ερευνων από το υπουργείο ισχύει μέχρι τις 31-12-2011
Μελέτη «Φαινολογία της Μπεκάτσας» 

 

 

 

  • Θωμα’ί’δης Χρήστος

Καθηγητής Θηραματοπονίας

Τ.Ε.Ι. Καρπενησίου

  • Στεργιοπόυλου Γεωργία – Δασολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Ζ΄ Κ.Ο.Θ.

 

Η συλλογή των στοιχείων ξεκίνησε από το 2007. 

Comment is closed.