ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015

Η Ζ΄ΚΟΘ ενημερώνει  ότι η Ρυθμιστική Απόφαση ( ΦΕΚ 2154/Β/6-8-2014) δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Τόσο τα τέλη όσο και η Συνδρομή δεν φέρουν καμία απολύτως αλλαγή στα ποσά της προηγούμενης κυνηγετικής περιόδου.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΗΡΑΣ 112022_2168

Comment is closed.