ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΘΗΡΑΣ

Η Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας & Ν. Σποράδων ενημερώνει τους συναδέλφους κυνηγούς ότι κατόπιν ενεργειών της Κ.Σ.Ε και των Κυνηγετικών  Οργανώσεων , Ομοσπονδιών και Κυνηγετικών Συλλόγων επετεύχθησαν περαιτέρω μειώσεις στις ανανεώσεις δελτίων κατοχής όπλων και διαμορφώνονται ως εξής:

1 ανανέωση δελτίου κατοχής εμπρόθεσμα 3 ευρώ

2 αδήλωτα όπλα με πρωτοβουλία κατόχου 30 ευρώ

3 όπλα που έληξε η άδεια κατοχής με πρωτοβουλία κατόχου 15 ευρώ.

Επίσης, μέχρι στιγμής με απόφαση του ΥΠΕΚΑ ( 6/8/2014) για την έκδοση άδειας θήρας οι κυνηγοί , που κατά τα προηγούμενα έτη είχαν δηλώσει  στις άδειες θήρας την κατοχή κυνηγετικού σκύλου, είναι υποχρεωμένοι να προσάγουν στους Κυνηγετικούς Συλλόγους φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου του σκύλου που δηλώνεται στην άδεια θήρας όπου θα φαίνεται με σφραγίδα κτηνιάτρου η ημερομηνία του εμβολιασμού και το σκεύασμα που έχει χρησιμοποιηθεί για τη λύσσα.

Comment is closed.