• ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ” ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ”

  Πέρα από τα πιστεύω του απλού Έλληνα κυνηγού, την τέρψη, την ψυχοσωματική ισορροπία που του προσφέρει η θήρα, μια σειρά επιστημόνων διαχρονικά πρεσβεύουν ότι η θήρα αποτελεί μια αποδεκτή ανθρώπινη δραστηριότητα και για τη  επιστήμη της διαχείρισης της  θηραματοπανίδας αποτελεί ένα απαραίτητο διαχειριστικό μέσο για την προστασία των θηραματικών πληθυσμών.

  Ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η θήρα στη χώρα μας διασφαλίζεται από ένα καθ΄όλα νόμιμο και αυστηρό πλαίσιο. Εξάλλου είναι μία από τις λίγες χώρες που δεν έχει καμία καταδίκη στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο για θέματα περί θήρας.

  Η θήρα αποτελεί ρυθμιστή της άγρια πανίδας και διαχειριστή του θηραματικού πλούτου , καθώς η χρονική περίοδος, ο αριθμός των θηρεύσιμων ειδών καθορίζονται κάθε χρόνο από μελέτες, οι οποίες υλοποιούνται από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, εγκρίνονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα και κατατίθενται στην Πολιτεία.

  Εξάλλου, στην Ελλάδα ο αριθμός των θηρεύσιμων ειδών πτηνών αποτελεί μόνο το 7% του συνολικού αριθμού των ειδών πτηνών της χώρα μας και το αντίστοιχο ποσοστό θηλαστικών είναι 4,34%. Επομένως η θήρα αναφέρεται σε ένα πολύ μικρό αριθμό ειδών πτηνών και θηλαστικών για να θεωρείται απειλή…

  Ορθώς λοιπόν, στην Εθνική Στρατηγική για τα Δάση  η θήρα αναγνωρίζεται ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 • ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ – ΜΠΕΚΑΤΣΑ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΡΑΜΦΟΣ

  Η  Ζ΄ Κ.Ο.Θ. κάνει έκκληση σ’ όλους τους κυνηγούς που θηρεύουν μπεκάτσα με κοντό ράμφος , να αποστέλλουν το κεφάλι και τα εντόσθια σ ’ ένα  πλαστικό δοχείο με καθαρό οινόπνευμα και ασφαλισμένο με κολλητική ταινία.

  Με αυτή τους την ενέργεια θα βοηθήσουν στην διεκπεραίωση του προγράμματος «Φαινολογία της Μπεκάτσας» που πραγματοποιεί η Ζ΄ Κ.Ο.Θ . Ο σκοπός του προγράμματος είναι πολύ σημαντικός. Μέσω αυτού θα δοθούν απαντήσεις στους κυνηγούς και στους επιστήμονες που αναρωτιούνται για ποιο λόγω αυτά τα πουλιά εμφανίζουν αυτή την διαφοροποίηση…

  Η αποστολή των δειγμάτων θα γίνεται με courier και χρέωση στον παραλήπτη στην παρακάτω διεύθυνση:

  Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας

  Παναγούλη 25 Λάρισα

  Τηλ. 2410-231297