• ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. Ζ΄Κ.Ο.Θ. ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ

  Στις  24 Οκτωβρίου 2017      και στα γραφεία της Ομοσπονδίας έγινε η καθιερωμένη  ετήσια συνάντηση του Δ.Σ. της Ζ΄ Κ.Ο.Θ. και της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής .

  Πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική συζήτηση για τον τρόπο εργασίας και την αποτελεσματικότητα  της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής καθώς ο πρόεδρος κ. Μπαλατσός και το Δ.Σ.  εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα δράση της Ο.Θ. , καθώς διενεργήθηκε ένας μεγάλος αριθμός ελέγχων για τη δυναμικό της Ζ΄Κ.Ο.Θ. και 18 μηνυτήριες αναφορές στις αρμόδιες αρχές.

  Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. εστίασαν στην παρουσία της Ο.Θ. όχι μόνο στους κυνηγότοπους αλλά σε ολόκληρη την ύπαιθρο και στην πρόληψη των αντικυνηγετικών συμπεριφορών, στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση αυτών και η απόκτηση κυνηγετικής συνείδησης, επισήμανε ο πρόεδρος κ. Μπαλατσός.

  Επίσης , τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η άμεση συνεργασία της Ο.Θ. με τα Διοικητικά Συμβούλια των Κυνηγετικών Συλλόγων, με τους συναδέλφους κυνηγούς και με τη Δασική Υπηρεσία καθώς είναι ο μόνος τρόπος να απομονωθούν αυτοί που δεν έχουν ως στόχο τον ορθό τρόπο κυνηγίου .

  Ο πρόεδρος κλείνοντας αυτή τη συζήτηση επισήμανε ότι καθώς υπήρξε ένα από τους εμπνευστές της δημιουργίας αυτού του σώματος με πρωτεργάτη τον πρόεδρο της Κ.Σ.Ε. Παπαδόδημα Νίκο, θα προσπαθεί από τη θέση του προέδρου αλλά του κυνηγού πάνω από όλα για τη συνεχή βελτίωσή του.

  Τέλος, ο πρόεδρος ανακοίνωσε την αγορά 20 αλεξίσφαιρων και καινούργιου ρουχισμού για τηΟ.Θ.,  και μοιράστηκαν 20 scanner.

  Ο πρόεδρος κ. Μπαλατσός ζητά τη συνεργασία και την αρωγή των συναδέλφων κυνηγών στο δύσκολο έργο της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.