• ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ 2016-2017

  ΦΕΚ 2536_17 08 2016 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΘΗΡΑΣ 2016-2017

   

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Η Ζ΄Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας αντιλαμβανόμενη την επικινδυνότητα της κατάστασης θέλει να ενημερώσει όλους  τους κυνηγούς για το θέμα  Ασφάλισης  τους για την καινούργια κυνηγετική περίοδο και να τους επιστήσει την προσοχή.

  Η ασφάλιση ενός κυνηγού δεν κρίνεται από το ασφάλιστρο της , κρίνεται από τις καλύψεις που του παρέχει  και από την φερεγγυότητα της Εταιρείας.

  Η Ζ΄ΚΟΘ όπως κάθε χρόνο με γνώμονα αυτά τα δύο και έπειτα από μειοδοτικό διαγωνισμό προχώρησε στην ασφάλιση των κυνηγών πετυχαίνοντας τεράστιες καλύψεις τόσο οικονομικές  για τον ίδιο τον κυνηγό και την οικογένεια του , όσο και την φαρμακευτική περίθαλψη και τα νοσήλια του σε περίπτωση ατυχήματος. Για να γίνει αυτό απόλυτα κατανοητό και για να είναι ξεκάθαρα αντιληπτό ότι η ασφάλεια μια ανθρώπινης  ζωής καθώς και της οικογένειας της δεν κρίνεται από 5.00 ευρώ αλλά από μια σειρά μελετημένων καλύψεων  σας παραθέτουμε παρακάτω ακριβώς τις καλύψεις της Ασφάλισης της Ζ΄ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, του  Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας και του Κυνηγετικού Συλλόγου Σοφάδων.

  Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η διαδικασία για την Ασφάλιση των κυνηγών είναι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ζ΄ΚΟΘ από την οποία οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι δεν μπορούν να παρεκκλίνουν . Ο ΚΣ Καρδίτσας επιλέγει για δεύτερη συνεχή χρονιά να παραβαίνει απόφαση ανώτερου Διοικητικού Οργάνου και να δείχνει ασέβεια στους συναδέλφους κυνηγούς καθώς γνωρίζει τους κινδύνους αλλά και τα αποτελέσματα της παρέκκλισης αυτής. Ο περσινής θάνατος που αντιμετώπισε ο Σύλλογος δεν έχει αποζημιωθεί ακόμα και σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Παπούλια , προέδρου του ΚΣ Καρδίτσας , θα ακολουθηθεί η δικαστική οδός κάνοντας μήνυση στην Ασφαλιστική Εταιρεία. Πέραν του ΚΣ Καρδίτσας όπου και γνωρίζουν τις συνέπειες αλλά τις παραβλέπουν αντιμετωπίζοντας με μικρότητα τους συναδέλφους κυνηγούς σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο , και ο ΚΣ Σοφάδων επιλέγει φέτος να πράξει κι εκείνος ανεξάρτητα ίσως λόγω άγνοιας ίσως λόγω αδιαφορίας.

  Σε συνέχεια αυτών  η Ζ΄ΚΟΘ νιώθει υποχρεωμένη να απολογηθεί στους συναδέλφους κυνηγούς  για τις ανεύθυνες αυτές  κινήσεις  των συγκεκριμένων Συλλόγων  και να εκφράσει την βαθιά δυσαρέσκεια της για τις Διοικήσεις που ενεργούν σκεπτόμενες τις χρηματικές απολαβές και όχι τις ζωές των συνανθρώπων μας που πρέπει να προστατεύουν.

  ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ζ ΚΟΘ

  ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

  – Σωματικές βλάβες ή θάνατος [ μεμονωμένο ατύχημα ] έως                                  88.000,00 €

  – Σωματικές βλάβες ή θάνατος [ ομαδικό ατύχημα] έως                                        293.000,00 €

  – Υλικές ζημίες τρίτων κατά περίπτωση έως                                                             29.000,00

  – Ανώτατη ευθύνη εταιρίας έως                                                                             1.460.000,00

  ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

  – Θάνατος   κυνηγού λόγω ατυχήματος έως                                                                  88.000,00 €

  –  Μόνιμη μερική ανικανότητα κυνηγού λόγω ατυχήματος αναλόγως του

     βαθμού ανικανότητας έως                                                                                         58.500,00 €

  – Μόνιμη ολική ανικανότητα κυνηγού λόγω ατυχήματος έως                                  74.000,00 €

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ  ΕΠΙΔΟΜΑ

  – Ημερήσιο επίδομα Νοσοκομειακής περίθαλψης [ έως 60 ημέρες ] έως                        30,00 €

   -Σε περίπτωση νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής παρακολούθησης

     ημερήσιο επίδομα έως                                                                                                       60,00 €

  – Ημερήσιο επίδομα ανάρρωσης έως 30 ημέρες κατόπιν γραπτής εντολής                                                                                      

      γιατρού κρατικού νοσοκομειακού ιδρύματος έως                                                         30,00 €

  –  Απώλεια εισοδήματος από ατύχημα εως 30 ημέρες                                                       20,00 €

  ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

  – Σε περίπτωση ατυχήματος καλύπτονται τα διάφορα έξοδα εντός ή εκτός νοσοκομείου-                                                                           

     ή κλινικής έως του ποσού 1500 € κατά περίπτωση

    -Ασφάλιση εξόδων μεταφοράς τραυματία με το προσφορότερο μέσο ή

  αερομεταφορά ετησίως μέχρι 1.200 € βάσει πρωτοτύπου αποδείξεων και με ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί την αναγκαιότητα αυτής της μεταφοράς.

   

   

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

   

  1. Καλύπτεται      η αστική ευθύνη του κυνηγού για κάθε ζημία που οφείλεται σε αμέλειά του
  2. Η      ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται για ζημίες ή ατυχήματα που έγιναν      αποκλειστικά εντός της Ελλάδος και για μέλη του Συλλόγου που διαθέτουν      νόμιμη άδεια και κυνηγούν την χρονική περίοδο που επιτρέπεται το κυνήγι      και στο χώρο που ορίζει η άδεια [ ΤΟΠΙΚΗ,

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ] και επιτρέπεται το κυνήγι.

  1. 3.     Τα ασφαλιζόμενα μέλη του Συλλόγου θεωρούνται τρίτοι μεταξύ τους
  2. 4.     Από την ασφαλιστική σύμβαση καλύπτονται οι γονείς, τα τέκνα του ασφαλισμένου καθώς

  κι οποιοσδήποτε συγγενής εξ αίματος ή αγχιστείας του ασφαλισμένου, οι οποίοι

               θωρούνται τρίτοι μεταξύ τους

               Ομοίως τρίτοι μεταξύ τους θεωρούνται και οι συνδεόμενοι με τον ασφαλισμένο με

               Οποιαδήποτε μορφή σύμβασης

  1. Καλύπτεται      η μεταφορά από και προς το χώρο του κυνηγίου με τα συνήθη μεταφορικά

  Μέσα, καθώς και η διαδρομή πεζή από και προς την επιτρεπόμενη ζώνη κυνηγίου.

  1. Οι      ανωτέρω παροχές καλύπτουν και άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας.
  2. Παρατείνεται      η ασφάλιση να καλύπτει περίπου 30 θηροφύλακες της Ομοσπονδίας και των      Κυνηγετικών Συλλόγων  και των      Δασικών Υπαλλήλων  πέραν της λήξης      της κυνηγετικής περιόδου μέχρι

  19.8.2017 για όλο το εικοσιτετράωρο και για όλες τις άνω καλύψεις.

  1. Εγγυητική      επιστολή 10% της αξίας του Συμβολαίου για την καλή εκτέλεση των όρων του

  Συμβολαίου

  1. Τα      έξοδα της παρούσης δημοσίευσης θα βαρύνουν την μειοδότρια εταιρία.
  2.  Η ασφάλιση των κυνηγών πρέπει να ξεκινά      από 19 Αυγούστου και να λήγει όπως ορίζει η

  Ετήσια ρυθμιστική θήρας από τον Υπουργό  Περιβάλλοντος

  1. Η      εταιρεία η οποία θα επιλεγεί από την Ζ’ ΚΟΘ δεν θα δύναται να ασφαλίσει      άλλο

  Κυνηγετικό Σύλλογο που ανήκει στην δύναμη της Ομοσπονδίας, ο οποίος θα επιθυμεί να ασφαλισθεί μεμονωμένα. Στην περίπτωση αυτή η Ομοσπονδία έχει δικαίωμα να καταγγείλει  α ζ η μ΄ι ω ς  την σύμβαση και να επιλέξει άλλη ασφαλιστική εταιρεία.  

  ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

  Ασφαλεια ΚΣΣοφαδων

  ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  καλυψεις ΚΣ Καρδίτσας

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Κατά τη χθεσινή  συνάντηση του Υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη με την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, συζητήθηκε το περιεχόμενο της Ρυθμιστικής Απόφασης για τη θήρα 2016-2017.

  Η νέα Ρυθμιστική ακολουθεί την περσινή με ελάχιστες, και όχι σημαντικές αλλαγές, όπως αναφέρουμε παρακάτω αναλυτικά.

  Η επανάληψη στην ουσία της περσινής Ρυθμιστικής αποτελεί σημαντική επιτυχία μας και οφείλεται στα εξής:

  1. Στη μεγάλη κινητοποίηση και δραστηριοποίηση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών, των Κυνηγετικών Συλλόγων και μεμονωμένων κυνηγών που απέδειξαν την αδιάσπαστη ενότητά μας, το συμπαγές μέτωπο και την ομοψυχία μας, παρά τις προσπάθειες κάποιων να μας διασπάσουν. Η επανάληψη της περσινής Ρυθμιστικής είναι νίκη των 200.000 κυνηγών!
  2. Στα αδιάσειστα επιστημονικά, νομικά και πραγματικά επιχειρήματά μας που απαντούσαν πειστικά στις όποιες προτάσεις των αντικυνηγών και των όποιων φορέων και προσώπων που εκφράζουν απόψεις χωρίς να έχουν καμία σχετική γνώση.
  3. Στο γεγονός ότι ο κ. Υπουργός Αναπληρωτής αφού έλαβε υπόψη του τις διάφορες προτάσεις κατέληξε στην ουσιαστική επανάληψη της περσινής Ρυθμιστικής. Τον ευχαριστούμε γι’ αυτή την απόφασή του και δηλώνουμε, για μια ακόμη φορά ότι είμαστε στη διάθεσή του για εποικοδομητικό διάλογο και συνεργασία προς όφελος του περιβάλλοντος που αποτελεί κοινό μας στόχο.
  4. Στη στάση και τις ενέργειες των έξι (6) πολιτικών κομμάτων για τη στήριξη της επανάληψης της περσινής Ρυθμιστικής με ιδιαίτερη μνεία και έμφαση των παρεμβάσεων Υπουργών και Βουλευτών των κομμάτων της Κυβέρνησης, των οποίων η βοήθεια ήταν εξόχως σημαντική.
  5. Στην απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών και στην ουσιαστική βοήθεια της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος που είναι η αρμόδια για τη Ρυθμιστική Απόφαση Υπηρεσία.

   

  Οι διαφορές σε σχέση με την περσινή Ρυθμιστική είναι:

  α)    αύξηση του ορίου κάρπωσης του αγριογούρουνου από 5 σε 6 άτομα και στην Πελοπόννησο

  και Εύβοια ακόμη μεγαλύτερη,

  β)    μείωση κατά 10 ημέρες της περιόδου θήρας της ασπρομετωπόχηνας,

  γ)     κυνήγι αλεπούς, χωρίς σκύλο, από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτέμβρη και στις υπόλοιπες

  περιοχές εκτός των ζωνών διάβασης

  δ)     περιορισμένη χωρικά και για ένα μόνο έτος, απαγόρευση της Πετροπέρδικας στην περιοχή

  του Χελμού.

   

  Ως Πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας καλώ όλους τους κυνηγούς να μην εφησυχάσουν .Οφείλουμε όλοι να είμαστε κοντά στους Κυνηγετικούς Συλλόγους  και να διατηρήσουμε την ενότητα της πανελλήνιας κυνηγετικής οικογένειας για να προφυλάξουμε το μακροχρόνιο έργο μας , να προστατεύουμε την κυνηγετική δραστηριότητα και να αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε κίνδυνο ή απειλή.

  Τέλος  ο Πρόεδρους κ. Μπαλατσός  και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ζ΄ΚΟΘ εύχονται σε όλους τους συναδέλφους κυνηγούς καλή κυνηγετική χρονιά , αναίμακτη, με σεβασμό στη φύση, στον συνάνθρωπο  και τους νόμους που διέπουν και στηρίζουν την δραστηριότητα μας.