• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Ζ ΚΟΘ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

    Στο πλαίσιο των εργασιών Μικροβιολογίας & Παρασιτολογίας του Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας  για την διεύρυνση των νοσημάτων της άγριας πανίδας στην Ελλάδα, η Ζ΄Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας & Ν. Σποράδων θα συνεργαστεί με το εν λόγω εργαστήριο για τη συλλογή δειγμάτων ύπατος και σπλήνας από λαγούς που θηρεύονται στους νομούς της Θεσσαλίας κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

    Παρακαλούνται οι κυνηγοί σε συνεργασία με τους θηροφύλακες της Ομοσπονδίας να συμμετέχουν στη δράση που πραγματοποιείται στην περιοχή μας , παρέχοντας δείγματα ύπατος και σπλήνας των λαγών που θηρεύονται σύμφωνα με τις υποδείξεις των θηροφυλάκων.