• ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ” ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ”

  Πέρα από τα πιστεύω του απλού Έλληνα κυνηγού, την τέρψη, την ψυχοσωματική ισορροπία που του προσφέρει η θήρα, μια σειρά επιστημόνων διαχρονικά πρεσβεύουν ότι η θήρα αποτελεί μια αποδεκτή ανθρώπινη δραστηριότητα και για τη  επιστήμη της διαχείρισης της  θηραματοπανίδας αποτελεί ένα απαραίτητο διαχειριστικό μέσο για την προστασία των θηραματικών πληθυσμών.

  Ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η θήρα στη χώρα μας διασφαλίζεται από ένα καθ΄όλα νόμιμο και αυστηρό πλαίσιο. Εξάλλου είναι μία από τις λίγες χώρες που δεν έχει καμία καταδίκη στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο για θέματα περί θήρας.

  Η θήρα αποτελεί ρυθμιστή της άγρια πανίδας και διαχειριστή του θηραματικού πλούτου , καθώς η χρονική περίοδος, ο αριθμός των θηρεύσιμων ειδών καθορίζονται κάθε χρόνο από μελέτες, οι οποίες υλοποιούνται από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, εγκρίνονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα και κατατίθενται στην Πολιτεία.

  Εξάλλου, στην Ελλάδα ο αριθμός των θηρεύσιμων ειδών πτηνών αποτελεί μόνο το 7% του συνολικού αριθμού των ειδών πτηνών της χώρα μας και το αντίστοιχο ποσοστό θηλαστικών είναι 4,34%. Επομένως η θήρα αναφέρεται σε ένα πολύ μικρό αριθμό ειδών πτηνών και θηλαστικών για να θεωρείται απειλή…

  Ορθώς λοιπόν, στην Εθνική Στρατηγική για τα Δάση  η θήρα αναγνωρίζεται ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 • ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ – ΜΠΕΚΑΤΣΑ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΡΑΜΦΟΣ

  Η  Ζ΄ Κ.Ο.Θ. κάνει έκκληση σ’ όλους τους κυνηγούς που θηρεύουν μπεκάτσα με κοντό ράμφος , να αποστέλλουν το κεφάλι και τα εντόσθια σ ’ ένα  πλαστικό δοχείο με καθαρό οινόπνευμα και ασφαλισμένο με κολλητική ταινία.

  Με αυτή τους την ενέργεια θα βοηθήσουν στην διεκπεραίωση του προγράμματος «Φαινολογία της Μπεκάτσας» που πραγματοποιεί η Ζ΄ Κ.Ο.Θ . Ο σκοπός του προγράμματος είναι πολύ σημαντικός. Μέσω αυτού θα δοθούν απαντήσεις στους κυνηγούς και στους επιστήμονες που αναρωτιούνται για ποιο λόγω αυτά τα πουλιά εμφανίζουν αυτή την διαφοροποίηση…

  Η αποστολή των δειγμάτων θα γίνεται με courier και χρέωση στον παραλήπτη στην παρακάτω διεύθυνση:

  Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας

  Παναγούλη 25 Λάρισα

  Τηλ. 2410-231297

 • Υπουργική Απόφαση για την αντιμετωπιση των ζημιών από ημίαιμους χοίρους και αγριόχοιρους

  Υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Φάμελλο Σωκράτη η Υπουργική Απόφαση για την αντιμετώπιση των ζημιών από ημίαιμους χοίρους και αγριόχοιρους, κατόπιν προτάσεων και πιέσεων από την Κ.Σ.Ε. και τη Ζ΄Κ.Ο.Θ. και ιδιαίτερα του προέδρου κ. Μπαλατσού Ευάγγελου, ο οποίος είναι δέκτης πολλών παραπόνων αλλά και γνώστης του μεγέθους του προβλήματος καθώς η Θεσσαλία είναι μια ιδιαίτερα αγροτική περιοχή.

  Πιο συγκεκριμένα η νέα Υπουργική Απόφαση αφορά τη δίωξη του είδους από τη δημοσίευσή της έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019, οπότε ξεκινά η επόμενη κυνηγετική περίοδος. Η απόφαση εκδίδεται με βάση την πρόβλεψη που υπάρχει στο άρθρο 259 του Δασικού Κώδικα για ανάλογες περιπτώσεις και καθορίζει:

   

  ·       Την άμεση έκδοση αποφάσεων σύστασης συνεργείων από τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με λοιπές απαραίτητες λεπτομέρειες ανά περιοχή, οπότε και θα είναι δυνατή η έναρξη λειτουργίας των συνεργείων.

   

  ·       Στα συνεργεία θα υπάρχουν ως υπεύθυνοι τουλάχιστον δύο δασικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων ένας θα είναι δασοφύλακας, που δύνανται να υποβοηθούνται από ιδιωτικούς φύλακες θήρας της οικείας κυνηγετικής οργάνωσης, οι οποίοι και θα επιτηρούν τη δράση.

  ·       Οι οικείες Δασικές Αρχές θα καθορίζουν με αποφάσεις τους τις ημέρες και ώρες που θα γίνεται η ενεργοποίηση των συνεργείων, οι οποίες θα είναι είτε εκτός κυνηγετικής περιόδου είτε εκτός επιτρεπόμενης μέρας για τον αγριόχοιρο εντός κυνηγετικής περιόδου.

   

  ·       Οι περιοχές ρύθμισης και το όριο κάρπωσης του πληθυσμού θα καθορίζονται με αιτιολογημένη απόφαση της οικείας Δασικής Αρχής, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα πληθυσμού και χωροκατανομής του είδους, δεδομένα προβλημάτων-παραπόνων, στοιχεία του ΕΛΓΑ, την άποψη των τοπικών κτηνιατρικών υπηρεσιών, ατυχήματα και λοιπά συμβάντα.

   

  Η ενεργοποίηση θα γίνεται αφού έχει προηγηθεί ενημέρωση των πολιτών με κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να είναι κατά το δυνατό αποκλεισμένη η περιοχή. Στον αποκλεισμό αυτό, καθώς και στην υποβοήθηση της δράσης, είναι δυνατό να συμμετέχουν η Αστυνομία, οι Δήμοι, οι Ενώσεις Αγροτών, οι Κυνηγετικές Οργανώσεις και οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

   

  Πρέπει να τονιστεί ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος θα γίνει ιεραρχικά με δύο τρόπους:

  ·       Εκδίωξη με τη μέθοδο της «παγάνας»: Στη μέθοδο αυτή δεν χρησιμοποιείται κυνηγετικό όπλο, εντοπίζονται οι θέσεις των αγριόχοιρων από τα συνεργεία και γίνεται «παγάνα» με κυνηγετικούς σκύλους για την εκδίωξή τους.

  ·       Ελεγχόμενη κάρπωση: Εφόσον η προηγούμενη μέθοδος δεν αποδώσει ή κρίνεται ακατάλληλη για την περιοχή ρύθμισης, γίνεται, μόνο σε αυτή την περίπτωση, ελεγχόμενη κάρπωση ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων καθώς και αγριόχοιρων, κατά την οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν κυνηγετικοί σκύλοι.

   

  Το συλλεγόμενο κρέας θα αποδίδεται δωρεάν σε κοινωνικά παντοπωλεία και σε ιδρύματα της περιοχής με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από κατάρτιση καταλόγου τέτοιων ιδρυμάτων στην οικεία Δασική Αρχή.

  Τονίζεται ότι για πρώτη φορά απαγορεύεται, με πράξη κανονιστικού περιεχομένου, η παροχή τροφής στο είδος σε αστικές, ημιαστικές και περιαστικές περιοχές, καθώς και στις περιοχές που δραστηριοποιούνται συνεργεία δίωξης, διότι η ρίψη τροφής αποδεδειγμένα προκαλεί την προσέλκυση των ζώων και τη δημιουργία προβλημάτων.

   

  Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στα συνεργεία θα συμμετέχουν MONO  κυνηγοί ασφαλισμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι οποίοι εκδίδουν την άδεια θήρας τους στους Κυνηγετικούς Συλλόγους συνεργαζόμενοι με το ΥΠΕΝ και όχι στον «Κυνηγετικό- Σκοπευτικό Σύλλογο Ν. Τρικάλων» (παρασυλλόγους), οι οποίοι δεν έχουν ουδεμία αρμοδιότητα , παρά μόνον την ιδιότητα του ταχυδρόμου, μεταφοράς των αδειών θήρας.

   

   

 • ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ 2018-2019

  Υπογράφει η Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας στις 31 Ιουλίου 2018 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελο.

  Η εκτενής , εμπεριστατωμένη και απολύτως τεκμηριωμένη σε τεχνικό, επιστημονικό και νομικό επίπεδο , πρόταση της Κ.Σ.Ε. έδωσε όλα τα πραγματικά στοιχεία και επιχειρήματα για να μην υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές με την περσινή ΡΔΘ.

  Οι αλλαγές που έγιναν στη νέα ΡΔΘ έγιναν με γνώμονα την αειφόρο θήρα.

  Ειδικότερα κατά τη ΡΔΘ κυνηγετικής περιόδου 2018-2019

  • Αυξάνεται οριζόντια σε όλη τη χώρα η κάρπωση του αγριόχοιρου σε 10 θηρευθέοντα άτομα ανά ομάδα κυνηγών.

   

  • Μειώνεται το ημερήσιο όριο κάρπωσης για το τρυγόνι από τα 12 στα 10 θηρευθέοντα πτηνά ανά κυνηγό.

   

   

  Ο πρόεδρος της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας κ. Μπαλατσός Ευάγγελος   με την ευκαιρία της υπογραφής της Ρυθμιστικής Απόφασης 2018-2019, η οποία διασφαλίζει μαζί με το τεράστιο  φιλοπεριβαλλοντικό έργο των Κυνηγετικών Οργανώσεων, το ορθολογικό κυνήγι στη χώρα μας,  ευχαριστεί θερμά τον Υπουργού Περιβάλλοντος και ειδικότερα για τις ενέργειες που έγιναν από το Υπουργείο για να επιτρέπεται  η θήρα  του Τρυγονιού παρά τις αρνητικές προτάσεις και εισηγήσεις του Επιτρόπου της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος.

   

  Ο πρόεδρος της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας κ. Μπαλατσός Ευάγγελος  εύχεται μία καλή κυνηγετική χρονιά στους κυνηγούς της Θεσσαλίας με σεβασμού στους νόμους περί θήρας ,μα πάνω από όλα στον συνάνθρωπο.

  Τέλος, καλούμε όλους τους συναδέλφους κυνηγούς να είναι κοντά στους Κυνηγετικούς τους Συλλόγους, στην Κυνηγετική Ομοσπονδία και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία , αλλά και στην Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή ενισχύοντας το έργο της και την αποτελεσματικότητά της.

 • ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Την Παρασκευή 22 Μαίου στα γραφεία της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελο. Στη συνάντηση παρευρέθηκε σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και ο πρόεδρος της Ζ΄ Κ.Ο.Θ. κ. Μπαλατσός Ευάγγελος  ως εκπρόσωπος των άλλων Ομοσπονδιών.

  Η συνάντηση διεξήχθη σε ένα φιλικό και θερμό κλίμα και τα αποτελέσματά της άκρως θετικά και καθησυχαστικά για τον κυνηγετικό κόσμο, καθώς ο Υπουργός δεσμεύτηκε για την έγκυρη υπογραφή της Ρ.Δ.Θ., έτσι  ώστε να υπάρχει το εύλογο χρονικό διάστημα οργάνωσης και ενημέρωσης των Κυνηγετικών Συλλόγων , επίσης δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει τις ενέργειες για να επιτρέπεται η θήρα του Τρυγονιού, και σε συνδυασμό με τις άρτια τεκμηριωμένες προτάσεις που κατατέθηκαν από το επιστημονικό προσωπικό των Κυνηγετικών Οργανώσεων είναι αντίθετος στην πρόταση τα Επιστημονικής Επιτροπής (NAGED) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ν’ απαγορευθεί εντελώς το κυνήγι του Τρυγονιού (επιβολή moratorium).

  Μετά τη συνάντηση ακολούθησε γεύμα στα γραφεία της Ομοσπονδίας με κυνηγετικά εδέσματα.

   

  Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κ.Σ.Ε., η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου, αποτυπώθηκαν και συζητήθηκαν τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Αν. Υπουργό Περ/ντος,  τα οποία σε συνδυασμό με το πλήθος των μελετών και των εργασιών για την κάρπωση , την πληθυσμιακή κατάσταση των θηραματικών πληθυσμών που έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο από το επιστημονικό προσωπικό της Κ.Σ.Ε.  και των Κ.Ο., διαπιστευμένα για την μεθοδολογία και την εγκυρότητά τους από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (Α.Π.Θ., Τ.Ε.Ι. Καρπενησίου, Τ.Ε.Ι. Καρδίτασς) θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην υπογραφή και την έκδοση της νέας Ρ.Δ.Θ.

   

  Ο πρόεδρος της Ζ΄Κ.Ο.Θ. κ. Μπαλατσός Ευάγγελος ευχαριστεί θερμά τον Υπουργό για τις θέσεις του και τη στάση του απέναντι στον κυνηγετικό κόσμο, και εκφράζει την ικανοποίησή του για το δίαυλο επικοινωνίας που έχει ανοίξει μεταξύ των Κυνηγετικών Οργανώσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος καθώς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες εκπροσωπούμενοι επάξια από τον τμηματάρχη Δ/νσης Θήρας του ΥΠΕΝ κ. Μπόκαρη Νίκο.

 • ΜΗΝΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΑ ΚΑΙ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΑ Κ.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

  Μία νέα επιτυχία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής για παράβαση του νόμου περί θήρας καταγράφηκε στις 19 Ιουνίου στην περιοχή της Ελασσόνας.

  Πιο συγκεκριμένα ο Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας Φιλππίδης Φίλιππος και ώρα 23:45 π.μ. , κατόπιν καταγγελίας μετέβει μαζί με το θηροφύλακα του Κ.Σ. Ελασσόνας Παπαγεωργόπουλο Αθανάσιο στην περιοχή Καρυά Ελασσόνας, όπου και εντόπισαν αγροτικό όχημα, του οποίου οι επιβαίνοντες,  δύο τον αριθμό έκαναν χρήση φορητού προβολέα.

  Ακολούθησε καταδίωξη εφόσον οι επιβαίνοντες, δύο τον αριθμό, δεν σταμάτησαν σε κλήση των θηροφυλάκων. Το όχημα ακινητοποιήθηκε όταν έφτασε στην οικεία του ενός εκ των δύο επιβαινόντων και κατόπιν ελέγχου των θηροφυλάκων στο όχημά τους εντόπισαν τον φορητό προβολέα.

  Σε ερώτηση των θηροφυλάκων αν έφεραν μαζί τους   κυνηγετικά όπλα απάντησαν όχι, γεγονός το οποίο δεν ίσχυε , αφού οι θηροφύλακες ακολούθησαν  κατά μήκος τη διαδρομή που διένυσε το αγροτικό όχημα και εντόπισαν κυνηγετικό όπλο τύπου καραμπίνα , γεμάτο με τρία φυσίγγια κατάλληλο για θήρα αγριόχοιρου, το οποίο ανήκε στον ένα από τους δύο επιβαίνοντες του οχήματος.

  Οι θηροφύλακες προχώρησαν στην κατάσχεση του όπλου και τριών φυσιγγιών , καθώς και στη σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς.

   

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΥΓΟΝΙ

  Μετά από ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της χώρας μας, κατά τη  συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής (NADEG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23-5-2018, έξι χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα)  από τις δέκα στις οποίες επιτρέπεται η θήρα του Τρυγονιού, δεν συμφώνησαν με την πρόθεση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος ν’ απαγορευθεί εντελώς το κυνήγι του Τρυγονιού (επιβολή moratorium).

  Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Κύπρος επιπλέον πέρα από την επιβολή της απαγόρευσης, δεν συμφώνησαν και με την εφαρμογή του τελικού Σχεδίου Δράσης (Action Plan) για το είδος, εφόσον περιείχε τον όρο της απαγόρευσης, κάτι που επιχειρήθηκε να επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μη λαμβάνοντας υπόψη, την διετή διαδικασία διαβούλευσης με τους χρήστες, η οποία δεν προέβλεπε πουθενά απαγόρευση κυνηγιού. Οι τρεις αυτές χώρες ανήκουν στον ανατολικό άξονα μετακίνησης του Τρυγονιού στον οποίο ο πληθυσμός του είναι σταθερός λόγω της ορθής διαχείρισης του είδους.

  Ο πρόεδρος της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας κ. Μπαλατσός Ευάγγελος ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σωκράτη Φάμελλο, διότι με τα επιχειρήματα και τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα και σε συνδυασμό με το πλήθος των επιστημονικών εργασιών και μελετών που εκπονούνται από το επιστημονικό προσωπικό των Κυνηγετικών Οργανώσεων έχουμε πολλές ελπίδες να συνεχιστεί το αειφόρο κυνήγι του Τρυγονιού στην Ελλάδα, με τα μέσα διαχείρισης και διατήρησης που ασκείται σήμερα, γεγονός που ενδιαφέρει ιδιαίτερα χιλιάδες Έλληνες κυνηγούς. Στην κατεύθυνση αυτή, οι Έλληνες κυνηγοί είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν σε ένα επιστημονικό διάλογο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για ορθές διαχειριστικές πρακτικές, για την εξασφάλιση της αειφορίας του είδους .

 • ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Συνάντηση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη είχε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στις 30-5-2018 , ανταποκρινόμενο σε σχετική πρόσκληση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης , που ήθελε να ενημερωθεί πληρέστερα για τα προβλήματα του κυνηγίου , αλλά και μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την ύπαιθρο, τη φύση και τη διαχείριση της άγριας ζωής.

  Τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας πλαισίωναν οι κ.κ. Κων/νος Μπαγκινέτας, Γραμματέας Αγροτικού της Ν.Δ. και Κων/νος Αραβώσης , Αναπλ. Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

  Το Δ.Σ. της Κ.Σ.Ε. είχε την ευκαιρία να αναπτύξει στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης το προφίλ των οργανώσεων του κυνηγετικού χώρου, ένα μεγάλο μέρος από το έργο που επιτελούν αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κυνήγι στην πατρίδα μας.

  Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ενήμερος για το κοινωνικό μέγεθος που αντιπροσωπεύουν οι κυνηγοί στη χώρα μας, αλλά και πολλές δράσεις που αναπτύσσουν τις τελευταίες δεκαετίες οι Κυνηγετικές Οργανώσεις σε περιβαλλοντικό και επιστημονικό επίπεδο.

  Επισημάνθηκε ιδιαίτερα μάλιστα ότι, όλες αυτές οι δράσεις πραγματοποιούνται χωρίς καμιά επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού , αφού ουδέποτε οι Κυνηγετικές Οργανώσεις  έχουν ζητήσει χρηματοδότηση  ή άλλες «εύνοιες», για την εθελοντική συνεισφορά τους  στη φύση και τις ποικίλες βοήθειες που προσφέρουν στον κρατικό μηχανισμό.

  Το Δ.Σ. τόνισε στον πρόεδρο της Ν.Δ. το αίτημα των Κυνηγετικών Οργανώσεων να συμμετέχουν στις διεργασίες και να εισακούγονται, πριν από τη λήψη αποφάσεων που αφορούν το κυνηγετικά θέματα.

  Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε απολύτως επ΄αυτού , σημειώνοντας ότι θεωρεί αυτονόητη την αξιοποίηση της προσφοράς , της τεχνογνωσίας και της επιστημονικής κατάρτισης των Κυνηγετικών Οργανώσεων , για την πραγματική και ουσιαστική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα μας.

  Τέλος , στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν , επίσης οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Τρυγόνι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης , αλλά και τα ζητήματα που προκύπτουν γύρω από τον υπερπληθυσμό του αγριόχοιρου σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

  Ο πρόεδρος της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας & Ν. Σποράδων κ. Μπαλατσός Ευάγγελος , εκπροσωπώντας τους 14.000 κυνηγούς της Θεσσαλίας και μέλος του Δ.Σ. της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος , θέλει να ευχαριστήσει θερμά τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας  κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για την συνάντηση που πραγματοποιήσε με  το Δ.Σ. της Κ.Σ.Ε., κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, και να εκφράσει την ικανοποίηση του για την εποικοδομητική και πολλά υποσχόμενη συζήτηση με τον κ. Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του.

 • ΑΘΩΏΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΟΥ Κ.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

   

  Στο πλευρό των τεσσάρων κυνηγών – μελών του Κ.Σ. Ελασσόνας η Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας & Ν. Σποράδων αναλαμβάνοντας τη νομική τους κάλυψη και κατακρίνοντας την παράλογη κατηγορία τους .

  Ειδικότερα, την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 εκδικάστηκε η υπόθεση των τεσσάρων κυνηγών, οι οποίοι κατηγορούνταν  (αδίκως) για  το αδίκημα της κακοποίησης και βασανισμού ζώων , διότι σύμφωνα με το κατηγορητήριο έσφαξαν δύο αγριόχοιρους, τους έγδαραν και τους τεμάχισαν. Το δικαστήριο, δεχόμενο το αυτονόητο , ότι δηλαδή οι συγκεκριμένοι αγριόχοιροι αποτελούσαν προϊόν νόμιμης θήρας , απάλλαξε ομόφωνα τους κατηγορουμένους , κρίνοντας ότι δεν υφίσταται σε καμιά περίπτωση αδίκημα, επί επεξεργασίας θηράματος.

  Ο πρόεδρος της κ. Μπαλατσός Ευάγγελος ικανοποιημένος από την έκβαση της υπόθεσης, δεσμεύεται προς όλους τους κυνηγούς της Θεσσαλίας ότι η Ζ΄ Κ.Ο.Θ.   θα είναι δίπλα στους συναδέλφους – κυνηγούς σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

 • ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ζ΄Κ.Ο.Θ.

   

  Την Κυριακή 20 Μαίου στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας  & Ν. Σποράδων.

  Στη Γ.Σ. συμμετείχαν εκπρόσωποι των Κυνηγετικών Συλλόγων της Ομοσπονδίας.

  Οι διεργασίες της Γ.Σ. πραγματοποιήθηκαν σε ένα κλίμα σύμπνοιας και ομοφωνίας.

  Αρχικά ο πρόεδρος της Ζ΄ Κ.Ο.Θ. κ. Μπαλατσός Ευάγγελος ενημέρωσε εκτενώς το σώμα της Γενικής Συνέλευσης για τα δρώμενα και τις εξελίξεις του κυνηγίου , όπως έχουν διαμορφωθεί κατόπιν συναντήσεων της Κ.Σ.Ε. με τον υπουργό Περιβάλλοντος κ. Φάμελο Σωκράτη. Επίσης αναφέρθηκε λεπτομερώς σύνολο των μελετών και των προγραμμάτων, τα οποία εκπονούνται από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις για την υπογραφή της Ρυθμιστικής Διάταξης Θήρας.

  Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση με τους εκπροσώπους των Κυνηγετικών Συλλόγων, κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορες απόψεις και λήφθηκαν αποφάσεις , οι οποίες θα μεταφερθούν στο Δ.Σ. της Κ.Σ.Ε., του οποίου μέλος είναι ο πρόεδρος της Ζ΄ Κ.Ο.Θ., θα αξιολογηθούν και θα μεταφερθούν στο Υ.ΠΕ.ΚΑ.