• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   

   

  Ο ύστατος χαιρετισμός δόθηκε την Τρίτη 14 Νοεμβρίου στον αγαπημένο μας Πρόεδρο Νίκο Παπαδόδημα .

  Σε κλίμα οδύνης και θλίψης τελέσθηκε η νεκρώσιμος ακολουθία στο κοιμητήριο της Γλυφάδας , παρουσία πολιτικών και πλήθος φίλων και κυνηγών από όλη τη Ελλάδα.

  Υπήρξε ιδιαίτερα χαρισματικός άνθρωπος , μαχητής μέχρι τέλους , με απαράμιλλο ήθος και ανιδιοτέλεια , χαράζοντας νέα δεδομένα στο θεσμό κυνήγι και κυνηγετικές οργανώσεις στη χώρα μας.

  Οι αξίες και τα ιδανικά, για τα οποία αγωνίστηκε και βγήκε νικητής , αποτελούν παρακαταθήκη για να συνεχίσουμε όλα αυτά που μας  δίδαξε για την προάσπιση του κυνηγίου και του περιβάλλοντος.

 • Αφρικανική πανώλη των χοίρων και ο ρόλος των Ελλήνων κυνηγών στην πρόληψη της εμφάνισής της.

   

  “H Αφρικανική Πανώλη των χοίρων είναι ένα ιογενές αιμορραγικό νόσημα μεγάλης μεταδοτικότητας που προσβάλει τους χοίρους και τους αγριόχοιρους. Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Η νόσος εξαπλώνεται γρήγορα ανεξαρτήτως συνόρων προκαλώντας τεράστιες κοινωνικο -οικονομικές επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο των χοιροτρόφων της συστηματικής και οικόσιτης χοιροτροφίας και των κυνηγών (κύρια στις περιοχές της Ε.Ε. που το κυνήγι αγριόχοιρου αποτελεί κερδοσκοπική δραστηριότητα, λόγω της δραματικής μείωσης ή και εξαφάνισης του πληθυσμού των αγριόχοιρων ή και λόγω των απαγορεύσεων στο κυνήγι σε περιοχές με κρούσματα της νόσου).Επίσης επηρεάζει τις επιχειρήσεις που διακινούν ζώντα χοιρινά και προϊόντα χοίρειου κρέατος, στρεβλώνοντας το διεθνές εμπόριο ζώων και κρέατος.

  Σε περίπτωση επιβεβαίωσης κρούσματος του ιού σε χοιροτροφική εκμετάλλευση, θανατώνονται υποχρεωτικά όλα τα ζώα αυτής, τηρείται χρόνος αναμονής από τουλάχιστον 40 ημέρες έως 6 έτη και απαιτείται η τοποθέτηση μαρτύρων χοίρων με ορολογικές εξετάσεις αυτών, μέχρι να επιτραπεί η πλήρης ανασύστασή της. Επίσης, απαγορεύονται οι μετακινήσεις χοίρων και προϊόντων μέσα στην καθορισμένη ζώνη περιοριστικών μέτρων γύρω από την εκμετάλλευση με το κρούσμα.

  Σε περίπτωση επιβεβαίωσης του νοσήματος σε αγριόχοιρο, εφαρμόζονται μέτρα για την εκρίζωση και τον έλεγχο του νοσήματος στους αγριόχοιρους της μολυσμένης περιοχής:
  • με εργαστηριακή εξέταση όλων των νεκρών εντοπισθέντων αγριόχοιρων στην εν λόγω περιοχή
  • την οργάνωση περιπολιών για τον εντοπισμό νεκρών αγριόχοιρων και την ενδυνάμωση της παθητικής επιτήρησης
  • τη στοχευμένη θήρευση αγριόχοιρων για τη συγκέντρωση δειγμάτων
  • τη λήψη μέτρων βιοασφάλειας κατά τη διαδικασία της συλλογής των νεκρών ζώων και διαχείρισης όλου του σώματος του νεκρού ζώου καθώς και για τα πρόσωπα και τον εξοπλισμό που ήρθε σε επαφή με τα νεκρά ζώα
  • την απαγόρευση πρόσβασης στη μολυσμένη περιοχή
  • την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις που εντοπίζονται εντός των ορίων της μολυσμένης περιοχής με παύση και έλεγχο των μετακινήσεων των ζώντων ζώων .

  Όλα αυτά συνεπάγονται αυξημένο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό και μεγάλες οικονομικές απώλειες για τους κατόχους χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων.

  Η Υπηρεσία μας σε σύσκεψη με το Τμήμα Άγριας Ζωής και Θήρας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και εκπροσώπους από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, με αφορμή την επικείμενη έναρξη της κυνηγετικής περιόδου, ζήτησε τη συνδρομή των κυνηγών στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της Αφρικανικής Πανώλους του Χοίρου.

  Η άμεση λήψη προληπτικών μέτρων κατά τη θήρευση αγριόχοιρου είναι επιτακτική ανάγκη, καθώς το νόσημα επιμένει με νέες εστίες στην ανατολική Ευρώπη και συνεχίζει την πορεία του στη Ρουμανία, με κρούσματα σε χοίρους και αγριόχοιρους. Έως σήμερα, φυσικό φραγμό για τη Χώρα μας αποτελεί η γειτονική Βουλγαρία. Η επικείμενη απειλή για το εγχώριο χοίρειο ζωικό κεφάλαιο επιβάλλει την αφύπνιση όλων μας. Η Κεντρική Αρμόδια Αρχή ήτοι η Διεύθυνση Υγείας Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβαίνει συνεχώς σε ενέργειες τόσο με συναρμόδιους Φορείς όσο και σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και με τα κράτη-μέλη στα οποία ήδη το νόσημα έχει προκαλέσει μεγάλες απώλειες.

  Με δεδομένο ότι ο αγριόχοιρος αποτελεί τον κύριο φορέα του ιού, ο Έλληνας κυνηγός αγριόχοιρου καθίσταται βασικός συνεργάτης στο να επιτραπεί ο έλεγχος της νόσου από μια ενδεχόμενη είσοδό της στη χώρα μας.

  Ρόλος κυνηγού στην επιτήρηση του νοσήματος

  Eίναι πολύ σημαντικό, κατά τις επισκέψεις στο πεδίο με σκοπό τη θήρα, οι κυνηγοί να παρατηρούν με προσοχή τους αγριόχοιρους, για τυχόν ασθενή ζώα ή ζώα με περίεργη συμπεριφορά (αδιαφορία προς το περιβάλλον, άτακτη βάδιση), ώστε να ειδοποιήσουν τις αρμόδιες τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων για πιθανή υποψία ασθενών ζώων σε μία συγκεκριμένη περιοχή.

  Παράλληλα, για την έγκαιρη διαπίστωση της παρουσίας του ιού στη Χώρα, είναι θεμελιώδες, οι κυνηγοί να ειδοποιούν τις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σε περίπτωση ανεύρεσης νεκρών αγριόχοιρων (παθητική επιτήρηση) και κατόπιν συνεννόησης με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να λαμβάνουν δείγματα από τα ζώα και να τα παραδίδουν στις αρμόδιες τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες με σκοπό την εργαστηριακή τους εξέταση. Επιπλέον, για τον ίδιο σκοπό, προετοιμάζεται εγκύκλιος από την Υπηρεσία μας, η οποία αναμένεται να εκδοθεί άμεσα και θα καθορίζει τη διαδικασία που οι κυνηγοί θα προσκομίζουν δείγματα από θηράματα αγριόχοιρων στις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, τα οποία θα αποστέλλονται υπό επίσημη κτηνιατρική επίβλεψη στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη νόσο, για εξέταση (ενεργητική επιτήρηση). Η λήψη δειγμάτων, δηλαδή τεμαχίων από συγκεκριμένα όργανα του θηρευμένου αγριόχοιρου μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα από τον κυνηγό που είναι εξοικειωμένος με τη διαδικασία διαχείρισης του αγριόχοιρου αμέσως μετά το πέρας της θήρας.

  Στόχος είναι, με την επαγρύπνηση όλων μας, να αποτραπεί η είσοδος της Αφρικανικής Πανώλους στην Ελλάδα. Ωστόσο, σε περίπτωση που το νόσημα διέλθει τα σύνορά μας , η εντατική επιτήρηση με την παρακολούθηση των αγριόχοιρων και τη συλλογή δειγμάτων από αυτά, θα επιφέρει την έγκαιρη διάγνωσή, ώστε να ληφθούν άμεσα περιοριστικά μέτρα και να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωσή του.
  Τί θα πρέπει να προσέχει ο Έλληνας κυνηγός αγριόχοιρου;

  Θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει συμπτώματα ύποπτα για την παρουσία της νόσου σε ένα αγριόχοιρο.

   

   

   

  Συμπτώματα:

  -αιμορραγίες σε διάφορα όργανα,
  -ερυθρότητα του δέρματος, του ρύγχους και των αυτιών,
  - κατάπτωση,
  -ταχύπνοια
  -πυρετός

  -παρουσία υγρού στις κοιλότητες του ζώου,

  -διογκωμένοι και αιμορραγικοί λεμφαδένες,

  - αιμορραγίες και οίδημα των πνευμόνων,

  - σπλήνας διογκωμένος, σκουρόχρωμος με αιμορραγίες,

  -αιμορραγίες στα εσωτερικά όργανα,

  - διογκωμένο ήπαρ

   

  Ο κυνηγός πρέπει να ειδοποιεί τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση:

   

  - Ανεύρεσης νεκρών αγριόχοιρων στο δάσος,

  - Ανεύρεσης ασυνήθιστα μεγάλου αριθμού νεκρών ή τραυματισμένων ζώων σε οδικά δίκτυα,

  -Ασυνήθιστης συμπεριφορά (υπνηλία, μειωμένη αντίδραση σε ερεθίσματα) μεμονωμένων ζώων ή ομάδων αγριόχοιρων,

   

   

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΩΝ – ΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ!!!!

   

  Μέτρα πρόληψης κατά το κυνήγι:

   

  -Οι κυνηγοί να διαχειρίζονται σωστά το θήραμα και να μην πετούν στο περιβάλλον υπολείμματα θηραμάτων αγριόχοιρων (απορρίπτονται σπλάχνα και εντόσθια μόνο αφού χλωριωθούν – δεν χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή),

   

  -Το θήραμα και το κρέας του τοποθετούνται σε ξεχωριστό αποθηκευτικό χώρο (όπου άλλα ζώα δεν έχουν πρόσβαση),

   

  - Να αποφεύγεται η επαφή ζώων (π.χ. σκυλιών) με το θήραμα,

   

  - Να καθαρίζονται προσεκτικά ο εξοπλισμός/υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στο κυνήγι  καθώς και τα υποδήματα, ρούχα και οχήματα.                                                                                       

   

  Για την ενημέρωση των κυνηγών για τη νόσο και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν κατά το κυνήγι, το επόμενο χρονικό διάστημα θα διανεμηθούν στις έδρες των κυνηγητικών ομοσπονδιών της Χώρας ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες.

   

   

  Με αφορμή της έναρξη της νέας κυνηγετικής περιόδου, παρακαλούμε για τη συνεργασία σας με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των κυνηγών της χώρας μας.

   

  Σας παραθέτουμε το link που μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την Αφρικανική Πανώλη και το Σχέδιο Αντιμετώπισής της στην Ελλάδα.

   

   

  http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/pigs/1126-asthenxoiron

   

   

  Η Υπηρεσία μας ευχαριστεί προκαταβολικά τους κυνηγούς της χώρας για τη συνδρομή τους»

   

   
  Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων
  Διεύθυνση Υγείας των Ζώων
  Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής
  Υπουργείο Aγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

   

  Τηλ: 2105271604/1616/1608/1626
  Fax: 2105271619

   

 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ » ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ»

  Πέρα από τα πιστεύω του απλού Έλληνα κυνηγού, την τέρψη, την ψυχοσωματική ισορροπία που του προσφέρει η θήρα, μια σειρά επιστημόνων διαχρονικά πρεσβεύουν ότι η θήρα αποτελεί μια αποδεκτή ανθρώπινη δραστηριότητα και για τη  επιστήμη της διαχείρισης της  θηραματοπανίδας αποτελεί ένα απαραίτητο διαχειριστικό μέσο για την προστασία των θηραματικών πληθυσμών.

  Ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η θήρα στη χώρα μας διασφαλίζεται από ένα καθ΄όλα νόμιμο και αυστηρό πλαίσιο. Εξάλλου είναι μία από τις λίγες χώρες που δεν έχει καμία καταδίκη στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο για θέματα περί θήρας.

  Η θήρα αποτελεί ρυθμιστή της άγρια πανίδας και διαχειριστή του θηραματικού πλούτου , καθώς η χρονική περίοδος, ο αριθμός των θηρεύσιμων ειδών καθορίζονται κάθε χρόνο από μελέτες, οι οποίες υλοποιούνται από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, εγκρίνονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα και κατατίθενται στην Πολιτεία.

  Εξάλλου, στην Ελλάδα ο αριθμός των θηρεύσιμων ειδών πτηνών αποτελεί μόνο το 7% του συνολικού αριθμού των ειδών πτηνών της χώρα μας και το αντίστοιχο ποσοστό θηλαστικών είναι 4,34%. Επομένως η θήρα αναφέρεται σε ένα πολύ μικρό αριθμό ειδών πτηνών και θηλαστικών για να θεωρείται απειλή…

  Ορθώς λοιπόν, στην Εθνική Στρατηγική για τα Δάση  η θήρα αναγνωρίζεται ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 • ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ – ΜΠΕΚΑΤΣΑ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΡΑΜΦΟΣ

  Η  Ζ΄ Κ.Ο.Θ. κάνει έκκληση σ’ όλους τους κυνηγούς που θηρεύουν μπεκάτσα με κοντό ράμφος , να αποστέλλουν το κεφάλι και τα εντόσθια σ ’ ένα  πλαστικό δοχείο με καθαρό οινόπνευμα και ασφαλισμένο με κολλητική ταινία.

  Με αυτή τους την ενέργεια θα βοηθήσουν στην διεκπεραίωση του προγράμματος «Φαινολογία της Μπεκάτσας» που πραγματοποιεί η Ζ΄ Κ.Ο.Θ . Ο σκοπός του προγράμματος είναι πολύ σημαντικός. Μέσω αυτού θα δοθούν απαντήσεις στους κυνηγούς και στους επιστήμονες που αναρωτιούνται για ποιο λόγω αυτά τα πουλιά εμφανίζουν αυτή την διαφοροποίηση…

  Η αποστολή των δειγμάτων θα γίνεται με courier και χρέωση στον παραλήπτη στην παρακάτω διεύθυνση:

  Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας

  Παναγούλη 25 Λάρισα

  Τηλ. 2410-231297

 • Υπουργική Απόφαση για την αντιμετωπιση των ζημιών από ημίαιμους χοίρους και αγριόχοιρους

  Υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Φάμελλο Σωκράτη η Υπουργική Απόφαση για την αντιμετώπιση των ζημιών από ημίαιμους χοίρους και αγριόχοιρους, κατόπιν προτάσεων και πιέσεων από την Κ.Σ.Ε. και τη Ζ΄Κ.Ο.Θ. και ιδιαίτερα του προέδρου κ. Μπαλατσού Ευάγγελου, ο οποίος είναι δέκτης πολλών παραπόνων αλλά και γνώστης του μεγέθους του προβλήματος καθώς η Θεσσαλία είναι μια ιδιαίτερα αγροτική περιοχή.

  Πιο συγκεκριμένα η νέα Υπουργική Απόφαση αφορά τη δίωξη του είδους από τη δημοσίευσή της έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019, οπότε ξεκινά η επόμενη κυνηγετική περίοδος. Η απόφαση εκδίδεται με βάση την πρόβλεψη που υπάρχει στο άρθρο 259 του Δασικού Κώδικα για ανάλογες περιπτώσεις και καθορίζει:

   

  ·       Την άμεση έκδοση αποφάσεων σύστασης συνεργείων από τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με λοιπές απαραίτητες λεπτομέρειες ανά περιοχή, οπότε και θα είναι δυνατή η έναρξη λειτουργίας των συνεργείων.

   

  ·       Στα συνεργεία θα υπάρχουν ως υπεύθυνοι τουλάχιστον δύο δασικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων ένας θα είναι δασοφύλακας, που δύνανται να υποβοηθούνται από ιδιωτικούς φύλακες θήρας της οικείας κυνηγετικής οργάνωσης, οι οποίοι και θα επιτηρούν τη δράση.

  ·       Οι οικείες Δασικές Αρχές θα καθορίζουν με αποφάσεις τους τις ημέρες και ώρες που θα γίνεται η ενεργοποίηση των συνεργείων, οι οποίες θα είναι είτε εκτός κυνηγετικής περιόδου είτε εκτός επιτρεπόμενης μέρας για τον αγριόχοιρο εντός κυνηγετικής περιόδου.

   

  ·       Οι περιοχές ρύθμισης και το όριο κάρπωσης του πληθυσμού θα καθορίζονται με αιτιολογημένη απόφαση της οικείας Δασικής Αρχής, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα πληθυσμού και χωροκατανομής του είδους, δεδομένα προβλημάτων-παραπόνων, στοιχεία του ΕΛΓΑ, την άποψη των τοπικών κτηνιατρικών υπηρεσιών, ατυχήματα και λοιπά συμβάντα.

   

  Η ενεργοποίηση θα γίνεται αφού έχει προηγηθεί ενημέρωση των πολιτών με κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να είναι κατά το δυνατό αποκλεισμένη η περιοχή. Στον αποκλεισμό αυτό, καθώς και στην υποβοήθηση της δράσης, είναι δυνατό να συμμετέχουν η Αστυνομία, οι Δήμοι, οι Ενώσεις Αγροτών, οι Κυνηγετικές Οργανώσεις και οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

   

  Πρέπει να τονιστεί ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος θα γίνει ιεραρχικά με δύο τρόπους:

  ·       Εκδίωξη με τη μέθοδο της «παγάνας»: Στη μέθοδο αυτή δεν χρησιμοποιείται κυνηγετικό όπλο, εντοπίζονται οι θέσεις των αγριόχοιρων από τα συνεργεία και γίνεται «παγάνα» με κυνηγετικούς σκύλους για την εκδίωξή τους.

  ·       Ελεγχόμενη κάρπωση: Εφόσον η προηγούμενη μέθοδος δεν αποδώσει ή κρίνεται ακατάλληλη για την περιοχή ρύθμισης, γίνεται, μόνο σε αυτή την περίπτωση, ελεγχόμενη κάρπωση ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων καθώς και αγριόχοιρων, κατά την οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν κυνηγετικοί σκύλοι.

   

  Το συλλεγόμενο κρέας θα αποδίδεται δωρεάν σε κοινωνικά παντοπωλεία και σε ιδρύματα της περιοχής με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από κατάρτιση καταλόγου τέτοιων ιδρυμάτων στην οικεία Δασική Αρχή.

  Τονίζεται ότι για πρώτη φορά απαγορεύεται, με πράξη κανονιστικού περιεχομένου, η παροχή τροφής στο είδος σε αστικές, ημιαστικές και περιαστικές περιοχές, καθώς και στις περιοχές που δραστηριοποιούνται συνεργεία δίωξης, διότι η ρίψη τροφής αποδεδειγμένα προκαλεί την προσέλκυση των ζώων και τη δημιουργία προβλημάτων.

   

  Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στα συνεργεία θα συμμετέχουν MONO  κυνηγοί ασφαλισμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι οποίοι εκδίδουν την άδεια θήρας τους στους Κυνηγετικούς Συλλόγους συνεργαζόμενοι με το ΥΠΕΝ και όχι στον «Κυνηγετικό- Σκοπευτικό Σύλλογο Ν. Τρικάλων» (παρασυλλόγους), οι οποίοι δεν έχουν ουδεμία αρμοδιότητα , παρά μόνον την ιδιότητα του ταχυδρόμου, μεταφοράς των αδειών θήρας.

   

   

 • ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ 2018-2019

  Υπογράφει η Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας στις 31 Ιουλίου 2018 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελο.

  Η εκτενής , εμπεριστατωμένη και απολύτως τεκμηριωμένη σε τεχνικό, επιστημονικό και νομικό επίπεδο , πρόταση της Κ.Σ.Ε. έδωσε όλα τα πραγματικά στοιχεία και επιχειρήματα για να μην υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές με την περσινή ΡΔΘ.

  Οι αλλαγές που έγιναν στη νέα ΡΔΘ έγιναν με γνώμονα την αειφόρο θήρα.

  Ειδικότερα κατά τη ΡΔΘ κυνηγετικής περιόδου 2018-2019

  • Αυξάνεται οριζόντια σε όλη τη χώρα η κάρπωση του αγριόχοιρου σε 10 θηρευθέοντα άτομα ανά ομάδα κυνηγών.

   

  • Μειώνεται το ημερήσιο όριο κάρπωσης για το τρυγόνι από τα 12 στα 10 θηρευθέοντα πτηνά ανά κυνηγό.

   

   

  Ο πρόεδρος της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας κ. Μπαλατσός Ευάγγελος   με την ευκαιρία της υπογραφής της Ρυθμιστικής Απόφασης 2018-2019, η οποία διασφαλίζει μαζί με το τεράστιο  φιλοπεριβαλλοντικό έργο των Κυνηγετικών Οργανώσεων, το ορθολογικό κυνήγι στη χώρα μας,  ευχαριστεί θερμά τον Υπουργού Περιβάλλοντος και ειδικότερα για τις ενέργειες που έγιναν από το Υπουργείο για να επιτρέπεται  η θήρα  του Τρυγονιού παρά τις αρνητικές προτάσεις και εισηγήσεις του Επιτρόπου της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος.

   

  Ο πρόεδρος της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας κ. Μπαλατσός Ευάγγελος  εύχεται μία καλή κυνηγετική χρονιά στους κυνηγούς της Θεσσαλίας με σεβασμού στους νόμους περί θήρας ,μα πάνω από όλα στον συνάνθρωπο.

  Τέλος, καλούμε όλους τους συναδέλφους κυνηγούς να είναι κοντά στους Κυνηγετικούς τους Συλλόγους, στην Κυνηγετική Ομοσπονδία και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία , αλλά και στην Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή ενισχύοντας το έργο της και την αποτελεσματικότητά της.

 • ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  Την Παρασκευή 22 Μαίου στα γραφεία της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελο. Στη συνάντηση παρευρέθηκε σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και ο πρόεδρος της Ζ΄ Κ.Ο.Θ. κ. Μπαλατσός Ευάγγελος  ως εκπρόσωπος των άλλων Ομοσπονδιών.

  Η συνάντηση διεξήχθη σε ένα φιλικό και θερμό κλίμα και τα αποτελέσματά της άκρως θετικά και καθησυχαστικά για τον κυνηγετικό κόσμο, καθώς ο Υπουργός δεσμεύτηκε για την έγκυρη υπογραφή της Ρ.Δ.Θ., έτσι  ώστε να υπάρχει το εύλογο χρονικό διάστημα οργάνωσης και ενημέρωσης των Κυνηγετικών Συλλόγων , επίσης δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει τις ενέργειες για να επιτρέπεται η θήρα του Τρυγονιού, και σε συνδυασμό με τις άρτια τεκμηριωμένες προτάσεις που κατατέθηκαν από το επιστημονικό προσωπικό των Κυνηγετικών Οργανώσεων είναι αντίθετος στην πρόταση τα Επιστημονικής Επιτροπής (NAGED) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ν’ απαγορευθεί εντελώς το κυνήγι του Τρυγονιού (επιβολή moratorium).

  Μετά τη συνάντηση ακολούθησε γεύμα στα γραφεία της Ομοσπονδίας με κυνηγετικά εδέσματα.

   

  Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κ.Σ.Ε., η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου, αποτυπώθηκαν και συζητήθηκαν τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Αν. Υπουργό Περ/ντος,  τα οποία σε συνδυασμό με το πλήθος των μελετών και των εργασιών για την κάρπωση , την πληθυσμιακή κατάσταση των θηραματικών πληθυσμών που έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο από το επιστημονικό προσωπικό της Κ.Σ.Ε.  και των Κ.Ο., διαπιστευμένα για την μεθοδολογία και την εγκυρότητά τους από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (Α.Π.Θ., Τ.Ε.Ι. Καρπενησίου, Τ.Ε.Ι. Καρδίτασς) θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην υπογραφή και την έκδοση της νέας Ρ.Δ.Θ.

   

  Ο πρόεδρος της Ζ΄Κ.Ο.Θ. κ. Μπαλατσός Ευάγγελος ευχαριστεί θερμά τον Υπουργό για τις θέσεις του και τη στάση του απέναντι στον κυνηγετικό κόσμο, και εκφράζει την ικανοποίησή του για το δίαυλο επικοινωνίας που έχει ανοίξει μεταξύ των Κυνηγετικών Οργανώσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος καθώς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες εκπροσωπούμενοι επάξια από τον τμηματάρχη Δ/νσης Θήρας του ΥΠΕΝ κ. Μπόκαρη Νίκο.

 • ΜΗΝΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΑ ΚΑΙ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΑ Κ.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

  Μία νέα επιτυχία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής για παράβαση του νόμου περί θήρας καταγράφηκε στις 19 Ιουνίου στην περιοχή της Ελασσόνας.

  Πιο συγκεκριμένα ο Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας Φιλππίδης Φίλιππος και ώρα 23:45 π.μ. , κατόπιν καταγγελίας μετέβει μαζί με το θηροφύλακα του Κ.Σ. Ελασσόνας Παπαγεωργόπουλο Αθανάσιο στην περιοχή Καρυά Ελασσόνας, όπου και εντόπισαν αγροτικό όχημα, του οποίου οι επιβαίνοντες,  δύο τον αριθμό έκαναν χρήση φορητού προβολέα.

  Ακολούθησε καταδίωξη εφόσον οι επιβαίνοντες, δύο τον αριθμό, δεν σταμάτησαν σε κλήση των θηροφυλάκων. Το όχημα ακινητοποιήθηκε όταν έφτασε στην οικεία του ενός εκ των δύο επιβαινόντων και κατόπιν ελέγχου των θηροφυλάκων στο όχημά τους εντόπισαν τον φορητό προβολέα.

  Σε ερώτηση των θηροφυλάκων αν έφεραν μαζί τους   κυνηγετικά όπλα απάντησαν όχι, γεγονός το οποίο δεν ίσχυε , αφού οι θηροφύλακες ακολούθησαν  κατά μήκος τη διαδρομή που διένυσε το αγροτικό όχημα και εντόπισαν κυνηγετικό όπλο τύπου καραμπίνα , γεμάτο με τρία φυσίγγια κατάλληλο για θήρα αγριόχοιρου, το οποίο ανήκε στον ένα από τους δύο επιβαίνοντες του οχήματος.

  Οι θηροφύλακες προχώρησαν στην κατάσχεση του όπλου και τριών φυσιγγιών , καθώς και στη σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς.

   

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΥΓΟΝΙ

  Μετά από ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της χώρας μας, κατά τη  συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής (NADEG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23-5-2018, έξι χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα)  από τις δέκα στις οποίες επιτρέπεται η θήρα του Τρυγονιού, δεν συμφώνησαν με την πρόθεση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος ν’ απαγορευθεί εντελώς το κυνήγι του Τρυγονιού (επιβολή moratorium).

  Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Κύπρος επιπλέον πέρα από την επιβολή της απαγόρευσης, δεν συμφώνησαν και με την εφαρμογή του τελικού Σχεδίου Δράσης (Action Plan) για το είδος, εφόσον περιείχε τον όρο της απαγόρευσης, κάτι που επιχειρήθηκε να επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μη λαμβάνοντας υπόψη, την διετή διαδικασία διαβούλευσης με τους χρήστες, η οποία δεν προέβλεπε πουθενά απαγόρευση κυνηγιού. Οι τρεις αυτές χώρες ανήκουν στον ανατολικό άξονα μετακίνησης του Τρυγονιού στον οποίο ο πληθυσμός του είναι σταθερός λόγω της ορθής διαχείρισης του είδους.

  Ο πρόεδρος της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας κ. Μπαλατσός Ευάγγελος ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σωκράτη Φάμελλο, διότι με τα επιχειρήματα και τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα και σε συνδυασμό με το πλήθος των επιστημονικών εργασιών και μελετών που εκπονούνται από το επιστημονικό προσωπικό των Κυνηγετικών Οργανώσεων έχουμε πολλές ελπίδες να συνεχιστεί το αειφόρο κυνήγι του Τρυγονιού στην Ελλάδα, με τα μέσα διαχείρισης και διατήρησης που ασκείται σήμερα, γεγονός που ενδιαφέρει ιδιαίτερα χιλιάδες Έλληνες κυνηγούς. Στην κατεύθυνση αυτή, οι Έλληνες κυνηγοί είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν σε ένα επιστημονικό διάλογο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για ορθές διαχειριστικές πρακτικές, για την εξασφάλιση της αειφορίας του είδους .

 • ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Συνάντηση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη είχε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στις 30-5-2018 , ανταποκρινόμενο σε σχετική πρόσκληση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης , που ήθελε να ενημερωθεί πληρέστερα για τα προβλήματα του κυνηγίου , αλλά και μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την ύπαιθρο, τη φύση και τη διαχείριση της άγριας ζωής.

  Τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας πλαισίωναν οι κ.κ. Κων/νος Μπαγκινέτας, Γραμματέας Αγροτικού της Ν.Δ. και Κων/νος Αραβώσης , Αναπλ. Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

  Το Δ.Σ. της Κ.Σ.Ε. είχε την ευκαιρία να αναπτύξει στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης το προφίλ των οργανώσεων του κυνηγετικού χώρου, ένα μεγάλο μέρος από το έργο που επιτελούν αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κυνήγι στην πατρίδα μας.

  Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ενήμερος για το κοινωνικό μέγεθος που αντιπροσωπεύουν οι κυνηγοί στη χώρα μας, αλλά και πολλές δράσεις που αναπτύσσουν τις τελευταίες δεκαετίες οι Κυνηγετικές Οργανώσεις σε περιβαλλοντικό και επιστημονικό επίπεδο.

  Επισημάνθηκε ιδιαίτερα μάλιστα ότι, όλες αυτές οι δράσεις πραγματοποιούνται χωρίς καμιά επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού , αφού ουδέποτε οι Κυνηγετικές Οργανώσεις  έχουν ζητήσει χρηματοδότηση  ή άλλες «εύνοιες», για την εθελοντική συνεισφορά τους  στη φύση και τις ποικίλες βοήθειες που προσφέρουν στον κρατικό μηχανισμό.

  Το Δ.Σ. τόνισε στον πρόεδρο της Ν.Δ. το αίτημα των Κυνηγετικών Οργανώσεων να συμμετέχουν στις διεργασίες και να εισακούγονται, πριν από τη λήψη αποφάσεων που αφορούν το κυνηγετικά θέματα.

  Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε απολύτως επ΄αυτού , σημειώνοντας ότι θεωρεί αυτονόητη την αξιοποίηση της προσφοράς , της τεχνογνωσίας και της επιστημονικής κατάρτισης των Κυνηγετικών Οργανώσεων , για την πραγματική και ουσιαστική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα μας.

  Τέλος , στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν , επίσης οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Τρυγόνι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης , αλλά και τα ζητήματα που προκύπτουν γύρω από τον υπερπληθυσμό του αγριόχοιρου σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

  Ο πρόεδρος της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας & Ν. Σποράδων κ. Μπαλατσός Ευάγγελος , εκπροσωπώντας τους 14.000 κυνηγούς της Θεσσαλίας και μέλος του Δ.Σ. της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος , θέλει να ευχαριστήσει θερμά τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας  κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για την συνάντηση που πραγματοποιήσε με  το Δ.Σ. της Κ.Σ.Ε., κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, και να εκφράσει την ικανοποίηση του για την εποικοδομητική και πολλά υποσχόμενη συζήτηση με τον κ. Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του.